Akta notariusza Franciszka Kopyścia w Parczewie

Reference code
36/488/0
Border dates
1947
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

akta notarialne z 1947 r. (sygn. 1)

The history of the creator:

Notariusz Franciszek Kopyść urzędował przy Sądzie Grodzkim w Parczewie w 1947 r. Siedziba notariusza mieściła się w Parczewie przy ulicy Lubelskiej 8. Status prawny – instytucja ochrony prawa. Jako urzędnik publiczny notariusz został powołany do przyjmowania aktów między osobami prywatnymi, dla nadania tymże aktom cechy urzędowości, cechy właściwej dla aktów publicznych. Notariusz przy sądzie grodzkim obejmował urzędowanie w obrębie terytorium właściwego dla tego sądu.

Border dates:

1947

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1947-1947, 1947-1947.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

1

Total archival units developed :

1

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Book inventory approved Tak