Akta notariusza Czesława Rożenka w Parczewie

Reference code
36/489/0
Border dates
1947-1949
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

akta notarialne z lat 1947-1948 (sygn. 1-2); skorowidze z lat 1948-1949 (sygn. 3-4); księga odpisów aktów notarialnych z 1948 r. (sygn. 5)

The history of the creator:

Notariusz Czesław Rożenek urzędował przy Sądzie Grodzkim w Parczewie w 1947-1949. Siedziba notariusza mieściła się w Parczewie ulicy Lubelskiej 8, następnie od października 1948 r. przy ulicy Kościelnej 74. Status prawny – instytucja ochrony prawa. Jako urzędnik publiczny notariusz został powołany do przyjmowania aktów między osobami prywatnymi, dla nadania tymże aktom cechy urzędowości, cechy właściwej dla aktów publicznych. Notariusz przy sądzie grodzkim obejmował urzędowanie w obrębie terytorium właściwego dla tego sądu.

Border dates:

1947-1949

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1947-1949.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

5

Total archival units developed :

5

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak