Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu województwa chełmskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 17 czerwca 1984 roku

Reference code
36/507/0
Border dates
1984
Number of series
5
Number of scans
0

Content:

seria wybory Wojewódzkiej Rady Narodowej w Chełmie – obwodowe komisje wyborcze włączono protokoły głosowania na radnych WRN w Chełmie w obwodach głosowania miast Krasnystaw i Włodawa, oraz gmin: Chełm, Dorohusk, Kamień, Krasnystaw, Kraśniczyn, Rejowiec, Siennica Różana, Stary Brus, Włodawa, Wojsławice, Wola Uhruska, Żmudź z 1984 r. (sygn. 1-14); seria wybory rad narodowych stopnia podstawowego – miejskie komisje wyborcze zawiera akta Miejskiej Komisji Wyborczej w Chełmie – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych MRN w Chełmie z 1984 r. (sygn. 15); Miejskiej Komisji Wyborczej w Krasnymstawie – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych MRN, protokoły głosowania na radnych MRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych MRN, protokół głosowania na radnych MRN w obwodach, komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do MRN w Krasnymstawie, Miejska Komisja Wyborcza w Krasnymstawie, obwieszczenia w sprawie okręgów wyborczych i obwodów głosowania z 1984 r. (sygn. 16-21); Miejskiej Komisji Wyborczej we Włodawie – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych MRN, protokoły głosowania na radnych MRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych MRN, protokół głosowania na radnych MRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 22-24); Miejskiej Komisji Wyborczej w Rejowcu Fabrycznym – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych MRN z 1984 r. (sygn. 25); seria wybory rad narodowych stopnia podstawowego – gminne komisje wyborcze zawiera akta komisji wyborczych: Gminnej Komisji Wyborczej w Chełmie – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokoły głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 26-27); Gminnej Komisji Wyborczej w Cycowie – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 28-30); Gminnej Komisji Wyborczej w Dorohusku – protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 31-32); Gminnej Komisji Wyborczej w Hańsku – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 33-35); Gminnej Komisji Wyborczej w Kamieniu – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 36-38); Gminnej Komisji Wyborczej w Krasnymstawie – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 39-41); Gminnej Komisji Wyborczej w Kraśniczynie – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 42-44); Gminnej Komisji Wyborczej w Rejowcu – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 45-47); Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Brusie – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 48-50); Gminnej Komisji Wyborczej we Włodawie – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r., karty do głosowania w wyborach do rad narodowych z 1984 r. (sygn. 51-54); Gminnej Komisji Wyborczej w Wojsławicach – protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 55-56); Gminnej Komisji Wyborczej w Woli Uhruskiej – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 57-59); Gminnej Komisji Wyborczej w Wyrykach – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 60-62); Gminnej Komisji Wyborczej w Żmudzi – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach, karty do głosowania w wyborach do rad narodowych z 1984 r. (sygn. 63-66); seria akt gminnych kolegiów wyborczych w Chełmie, Cycowie, Hańsku, Kamieniu, Krasnymstawie, Kraśniczynie, Siennicy Różanej, Starym Brusie, Włodawie, Wojsławicach, Woli Uhruskiej, Rudzie Hucie z 1984 r. (sygn. 67-80); spis roboczy - przesunięci z WRN w Chełmie (sygn. 1-13)

The history of the creator:

Wybory do rad narodowych stopnia wojewódzkiego i podstawowego zostały zarządzone uchwałą Rady Państwa. Datę wyznaczono na 17 czerwca 1984 r. (Dz. U. PRL z 1984 r., Nr 10, poz. 40). Odbyły się na podstawie ordynacji wyborczej do rad narodowych z dnia 13 lutego 1984 r. (Dz. U. PRL z 1984 r., Nr 8, poz. 32). Komisje wyborcze powołane dla przeprowadzenia w dniu 17 czerwca 1984 r. wyborów do rad narodowych zostały rozwiązane uchwałą Rady Państwa z dniem 22 stycznia 1988 r. (M.P. z 1988 r., Nr 4, poz. 33). Siedziby komisji wyborczych mieściły się w miastach i gminach województwa chełmskiego. Status prawny – administracja ogólna, wybory. Dla przeprowadzenia wyborów powołano wojewódzkie komisje wyborcze, miejskie, gminne (komisje wyborcze stopnia podstawowego) oraz obwodowe komisje wyborcze. Ich zadania zostały określone regulaminem. Wojewódzkie komisje wyborcze m. in. sprawowały nadzór nad ścisłym przestrzeganiem przepisów ordynacji wyborczej, rejestrowały listy kandydatów na radnych, ogłaszały dane o kandydatach, dostarczały obwodowym komisjom wyborczym karty do głosowania na radnych, ustalały wyniki wyborów i ogłaszały je, wydawały wybranym do rad narodowych osobom zaświadczenia o wyborze. Obwodowe komisje wyborcze m. in. przeprowadzały głosowanie w obwodzie, ustalały wyniki głosowania w obwodzie, przesyłały protokoły głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Border dates:

1984

Classification:

administracja ogólna

The name of the creator:

Dates:

1984-1984.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

93

Total archival units developed :

80

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.76

Total current materials developed

0.45

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Tak 13
Book inventory approved Tak 80

zespół wydzielony z zespołu nr 36/190 decyzją Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego w Lublinie z dnia 22 marca 2007 r.