Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze "Noteć" w Lipiej Górze

Reference code
55/159/0
Border dates
1950 - 1958
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta organizacyjne i likwidacyjne z lat 1956-1958; 1 j.a. Protokóły zebrań członków z lat 1956-1957; 1 j.a. Bilanse z lat 1957-1958; 1 j.a. Księga ewidencji członków z roku 1956; 1 j.a. Księga rozliczeń z pracującymi z roku 1957; 1 j.a. Księga inwentarzowa z roku 1955; 1 j.a.

The history of the creator:

Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze "Noteć" w Lipiej Górze istniało w latach 1955 - 1958. Spółdzielnie produkcyjne były teoretycznie dobrowolnymi zrzeszeniami chłopów dla wspólnego prowadzenia działalności produkcyjnej w rolnictwie, opartymi na wspólnie przyjętym statucie. W praktyce wstępowanie do nich często odbywało się pod presją władz. Statutowym celem spółdzielni było polepszanie materialnych warunków życia członków, zaspokajanie socjalnych i kulturalnych potrzeb członków oraz podnoszenie ich świadomości społecznej, przyczynianie się do rozwoju spółdzielczości produkcyjnej jako drogi do unowocześniania i rozwoju rolnictwa oraz zniesienie wyzysku na wsi. Organami spółdzielni były: walne zgromadzenie, komisja rewizyjna i zarząd. Okresem największego uspółdzielczania gospodarstw rolnych były lata 1949-1953. W tym czasie występowały cztery formy organizacyjne spółdzielni produkcyjnych: zrzeszenia uprawy ziemi, rolnicze zrzeszenia spółdzielcze /od 1951 roku/, rolnicze spółdzielnie wytwórcze i rolnicze zespoły spółdzielcze. Poszczególne typy różniły się zakresem gospodarki zespołowej i sposobem podziału dochodów ogólnych. Liczebnie przeważały rolnicze zespoły spółdzielcze. Na przełomie lat 1956-1957 następował proces rozwiązywania się spółdzielni produkcyjnych. Lata 1957-1962 były okresem pewnej poprawy stanu ich gospodarki. Wtedy też stosowane były dwa wzorcowe typy statutów spółdzielni: pierwszy w spółdzielniach, które prowadzą zespołowo tylko produkcję roślinną, drugi w spółdzielniach prowadzących wszechstronną gospodarkę zespołową. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Z. Ziółkowska, Piła, 1968]

Border dates:

1950 - 1958

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1955-1958.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

6

Total archival units developed :

6

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

Inwentarz w bazie ZoSIA