Wydział Powiatowy w Gostyniu

Reference code
34/7/0
Border dates
[1816] 1919-1935
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

I. Referat Organizacyjny i Ogólny - administracja, Orędownik Urzędowy, wybory, posiedzenia, USC, mapa powiatu II. Referat Spraw Gospodarczych - budżety, długi III. Referat Podatkowy - podatki IV. Referat Spraw Gminnych - wybory, sprawy administracyjne, budżety V. Referat Drogowy - sieć dróg i ich rozbudowa VI. Referat Oświatowo-Kulturalny - utrzymanie szkół powszechnych, gimnazjum VII. Referat Opieki Społecznej - wsparcia, pomoc dla optantów VIII. Fundusz Pracy - wykazy bezrobotnych, statystyka, pomoc dla bezrobotnych

The history of the creator:

Wydział Powiatowy był organem samorządowym. Powstał w 1919 r. na podstawie decyzji Naczelnej Rady Ludowej. Zastąpił zlikwidowane pruskie organy samorządowe na obszarze powiatu, tzn. Kreisausschuss i Kreistag. Sprawy działalności samorządu powiatowego uregulowało rozporządzenie Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 12 sierpnia 1921 r. o wyborach do sejmików powiatowych. Organami samorządu powiatowego były odtąd sejmik powiatowy i wydział powiatowy. Wydział Powiatowy był organem wykonawczym i działał pod przewodnictwem starosty powiatowego. Następne zmiany organizacyjne samorządu powiatowego nastąpiły w 1933 r. W miejsce sejmików powiatowych wprowadzono rady powiatowe i komisje rewizyjne. Rada Powiatu była organem stanowiącym i kontrolującym. Wydział Powiatowy był organem zarządzającym i wykonawczym Rady Powiatu. Komisja Rewizyjna natomiast sprawowała kontrolę nad działalnością finansową i gospodarczą władz powiatowych i gminnych. Do kompetencji Wydziału Powiatowego należały miedzy innymi następujące sprawy: ustalanie własnych budżetów i zatwierdzanie budżetów podległych gmin i przedsiębiorstw, podejmowanie uchwał w sprawach łączenia gmin wiejskich, prowadzenie spraw zdrowia publicznego, budowlanych, sprawowanie opieki nad biednymi, budowa i utrzymanie dróg, rozwój rolnictwa i przemysłu oraz nadzór nad urzędami stanu cywilnego. Nadzór nad działalnością Wydziału Powiatowego pełnił wojewoda. Wydział Powiatowy w Gostyniu został zorganizowany w 1919 r. i działał bez przerwy do końca sierpnia 1939 r.

Border dates:

[1816] 1919-1935

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

204

Total archival units developed :

204

Total archival units without records:

0

Total current materials

5.0

Total current materials developed

5.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak