Starostwo Powiatowe w Lesznie

Reference code
34/175/0
Border dates
[1928] 1945-1950
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

1. Referat Ogólno-Organizacyjny - sprawy personalne, wybory sołtysów 2. Referat Administracyjny - sprawy obywatelstwa, zmiana nazwisk, ewidencja ruchu ludności, 3. Referat Społeczno-Polityczny - sprawozdania sytuacyjne, partie polityczne, stowarzyszenia, organizacje, związki zawodowe, sprawy wyznaniowe 4. Referat Opieki Społecznej - zasiłki, grobownictwo 5. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych - statystyka 6. Referat Aprowizacji i Handlu - sprawozdawczość, statystyka 7. Referat Odbudowy - nadzór budowlany, inwestycje, szkody wojenne, odbudowa 8. Referat Samorządu Powiatowego - protokolarze Wydziału Powiatowego 9. Referat Inspekcyjny i Samorządu Gminnego - budżety i sprawozdania rachunkowe

The history of the creator:

Do czerwca 1950 r. powojenna administracja polska była wzorowana na administracji okresu międzywojennego. Starostwa powiatowe były urzędami wspomagającymi starostę powiatowego w realizacji jego zadań., jako organu administracji państwowej w powiecie. Na terenie województwa poznańskiego szczegółowo charakter pracy starostw był uregulowany zarządzeniami Wojewody Poznańskiego z lat 1945 i 1947. Starostwa Powiatowe uległy likwidacji w połowie 1950 r., na podstawie ustawy sejmowej z marca tego roku.

Border dates:

[1928] 1945-1950

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

345

Total archival units developed :

343

Total archival units without records:

0

Total current materials

5.0

Total current materials developed

5.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 2 j.a.
Book inventory approved Tak sygn. 1-343
Delivery and acceptance list Tak 2 j.a.
Book inventory approved Tak sygn. 1-343