Rolniczy Zespół Spółdzielczy Kłoda, pow. leszczyński

Reference code
34/221/0
Border dates
1950-1960
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Zespół zawiera: akta organizacyjne (statut, wnioski o rejestrację, wnioski i deklaracje członkowskie, protokoły wkładów), księgi ewidencji członków spółdzielni, protokoły z zebrań członków, protokoły z lustracji i rewizji, roczne plany i sprawozdania, bilanse oraz dzienniczek szkolenia rolniczego.

The history of the creator:

Rolniczy Zespół Spółdzielczy Kłoda utworzono we wrześniu 1950 r. Celem spółdzielni było wspólne prowadzenie gospodarstwa wiejskiego. Spółdzielnią kierował zarząd składający się z przewodniczącego i dwóch członków. Członków założycieli spółdzielni było 20 (13 gospodarstw). Łączna powierzchnia gruntów ornych wynosiła 89,16 ha, a powierzchnia łąk i pastwisk 26,96 ha. Uchwałą ogólnego zebrania członków w styczniu 1957 r. Rolniczy Zespół spółdzielczy przeszedł w stan likwidacji. Likwidację zakończono ostatecznie 6 lutego 1961 r.

Border dates:

1950-1960

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

12

Total archival units developed :

12

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Book inventory approved Tak