Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "Pudliszki"

Reference code
34/223/0
Border dates
[1926-1947] 1947-1994 [1995]
Number of series
29
Number of scans
36

Content:

1. Protokoły narad, 1952-1964 2. Regulaminy, 1972-1976 3. Zarządzenia wewnętrzne, 1961-1994 4. Współdziałanie z Radą Zakładową, 1966-1967 5. Kontrole zewnętrzne, 1949-1990 6. Współzawodnictwo pracy. Wynalazczość pracownicza, 1952-1956 7. Przejęcie Zakładu pod zarząd państwowy, 1949- 1953 8. Plany roczne Zakładów, 1965- 1977 9. Plany finansowe i kosztów, 1947 - 1993 10. Plany rzeczowo-finansowe i techniczno-przemysłowe, 1948 –1988 11. Plany zaopatrzenia, 1954 - 1970 12. Plany produkcji, 1950 - 1990 13. Plany inwestycji, 1958-1982 14. Plany zatrudnienia i funduszu płac, 1954 -1986 19. Plany wieloletnie, 1955 - 1989 20. Sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac, 1954- 1991 21. Sprawozdania z zaopatrzenia, 1967 -1994 22. Sprawozdania z wykonania planów produkcji, 1949- 1989 23. Sprawozdania GUS, 1949 - 1994 24. Sprawozdania z realizacji inwestycji, 1959- 1994 25. Plany i sprawozdania gospodarcze, 1949 - 1950 26. Inne sprawozdania, 1953 - 1995 27. Bilanse i sprawozdania finansowe, 1935 -- 1995 28. Analizy, 1955- 1993 29. Bilanse mocy produkcyjnych, 1972 - 1981 30. Przewóz towarów, 1970 - 1973

The history of the creator:

Przetwórnia owocowo-warzywna w Pudliszkach została założona w 1920 r., przez ówczesnego właściciela tej majętności Stanisława Fenrycha. Majętność Pudliszki posiadała już wówczas kilka przedsiębiorstw, mianowicie cegielnię, gorzelnię, mleczarnię i tartak. Jednakże na ich czoło wysunęła się niebawem intensywnie rozbudowywana przetwórnia owocowo-warzywna, posiadająca własne zaplecze surowcowe w folwarkach majętności. Zadecydowała ona o profilu działalności gospodarczej Pudliszek. W okresie międzywojennym przetwórnia posiadała swoje magazyny i przedstawicielstwa w Warszawie, Gdyni, Katowicach, Lublinie, Poznaniu, Lwowie i Bydgoszczy. Zaopatrywała w swoje produkty także statki "Batory" i "Dar Pomorza". W okresie okupacji niemieckiej majętność Pudliszki została zabrana dotychczasowemu właścicielowi przez Niemców. Po wyzwoleniu kraju spod okupacji majętność Pudliszki przejęto na własność skarbu państwa, a nadzór nad całym majątkiem objął Bank rolny w Poznaniu. Niebawem utworzono w Pudliszkach Państwowy Ośrodek Kultury Rolnej. Przejął on niemal całą majętność, tzn. trzy folwarki, cegielnię, gorzelnię, tartak i fabrykę konserw. W 1947 r. Bank Rolny dokonał podziału majątku na trzy osobne jednostki gospodarcze: na Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw w Pudliszkach, na Gospodarstwo Rolne w Pudliszkach oraz na Cegielnię w Pudliszkach. Wszystkie te jednostki nadal podlegały Bankowi Rolnemu, ale prowadziły samodzielną działalność. W 1948 r. Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw został przejęty przez Centralę Ogrodniczą "Przedsiębiorstwo Państwowo-Spółdzielcze w Warszawie". Następnie został powołany Centralny Zarząd Przemysłu Konserwowego. W 1955 r. zakład został przejęty przez Zjednoczenie Przemysłu Owocowo-Warzywnego w Warszawie. W 1969 r. miała miejsce kolejna reorganizacja. Zakład w Pudliszkach stał się siedzibą Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Owocowo-Warzywnego z zakładami w Pudliszkach, Miedzychodzie i Kotlinie. Po dwóch latach zakład w Międzychodzie usamodzielnił się. W 1976 r. wszedł w skład Wielkopolskich Zakładów Przemysłu Owocowo-Warzywnego w Poznaniu.

Border dates:

[1926-1947] 1947-1994 [1995]

Classification:

The name of the creator:

Fabryka Konserw "Pudliszki"; Państwowy Ośrodek Kultury Rolnej "Pudliszki"; Przetwórnia Owocowo-Warzywna "Pudliszki"; Wielkopolskie Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego"Pudliszki" w Pudliszkach; Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw w Pudliszkach

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

entity.signature.brakDanych

Total archival units:

443

Total archival units developed :

443

Total archival units without records:

0

Total current materials

6.0

Total current materials developed

5.7

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Book inventory approved Tak