Liceum Ogólnokształcące w Kościanie

Reference code
34/226/0
Border dates
[1928] 1945-1979 [1979-1993]
Number of series
20
Number of scans
0

Content:

Z okresu międzywojennego w zespole znajduje się jedynie dokument okolicznościowy, wydany z okazji poświęcenia gmachu szkolnego w 1928 r. Pozostałe akta dotyczą okresu powojennego. Są to: akta dotyczące organizacji roku szkolnego, księgi zarządzeń dyrektora szkoły,plany pracy, protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, protokoły z konferencji klasyfikacyjnych, sprawozdania z działalności.

The history of the creator:

W 1920 r. w Kościanie utworzono Państwowe Gimnazjum Męskie, które w 1931 r. przekształcono w Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne. Po przymusowej przerwie w okresie okupacji hitlerowskiej, gimnazjum kościańskie w marcu 1945 r. podjęło na nowo działalność. Początkowo nazywało się Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Św. Stanisława Kostki. W 1948 r. szkołę przekształcono w Szkołę Ogólnokształcącą stopnia Podstawowego i Licealnego. W wyniku kolejnych zmian organizacyjnych szkolnictwa średniego ostateczna nazwa szkoły brzmiała Liceum Ogólnokształcące w Kościanie.

Border dates:

[1928] 1945-1979 [1979-1993]

Classification:

The name of the creator:

Państwowe Gimnazjum i Liceum im. św. Stanisława Kostki; Państwowe Gimnazjum Męskie im. św. Stanisława Kostki w Kościanie; Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego w Kościanie

Dates:

1928-1928, 1945-1993.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

94

Total archival units developed :

94

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak