Seminarium Nauczycielskie Żeńskie w Radomiu

Reference code
58/7/0
Border dates
1918-1936
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

katalogi ocen, protokóły egzaminu dojrzałości, dokumenty osobiste uczennic, świadectwa Szkoły Ćwiczeń

The history of the creator:

1. Daty istnienia Seminarium Nauczycielskie Żeński w Radomiu rozpoczęło działalność 10 grudnia 1917 roku, utworzone w związku z dużym napływem dziewcząt do seminarium Koedukacyjnego. W 1922 roku otrzymało prawa szkoły publicznej. Przestało istnieć na podstawie Ustawy o ustroju szkolnictwa z 11 marca 1932 roku, przewidującej stopniową likwidację seminariów nauczycielskich. Ostatni rocznik opuścił szkołę w 1936 roku. 2. Siedziba: Radom 3. Status prawny: oświata 4. Zadania, funkcje, dziedziny działalności: kształcenie nauczycieli szkół publicznych

Border dates:

1918-1936

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

129

Total archival units developed :

129

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak