Wojewódzki Urząd Rozjemczy do spraw majątkowych gospodarstw wiejskich w Krakowie

Reference code
29/292/0
Border dates
1933 - 1939
Number of series
2
Number of scans
0

Content:

I. Akta prezydialne 1933-1939 (sygn.WURKr 1-10) II. Akta procesowe 1933-1937 (sygn.WURKr 11-40) a/ gospodarstw położonych w województwie krakowskim b/ gospodarstw położonych w województwie śląskim

The history of the creator:

Powołany na mocy ustawy z 28.03.1933 r. o utworzeniu urzędów rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich, które miały pomóc w przezwyciężeniu zadłużenia gospodarstw rolnych, leśnych, ogrodowych, hodowlanych i rybnych w dobie kryzysu gospodarczego I poł. lat 30-ch XX w. Zakres działania urzędów rozjemczych poszerzyło rozporządzenie Prezydenta RP z 24.10.1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych. Instancją odwoławczą od orzeczeń komisji były sądy okręgowe, początkowo te, w okręgu którego położone było gospodarstwo, po 1934 r. wyłącznie te znajdujące się w siedzibach okręgowych urzędów rozjemczych. Nadzór nad urzędami sprawował Minister Rolnictwa i Reform Rolnych, po 1934 r. również Minister Sprawiedliwości. Kompetencje urzędów rozjemczych regulowane były dekretami Prezydenta z 30.09.i 14.11.1935 r., 24.11.1938 r., rozporządzeniami Ministrów: Rolnictwa i Reform Rolnych; Sprawiedliwości i Skarbu z 24.04.1936 r., ustawami z 14.04.1937 r. i 28.04.1939 r. W miarę zmniejszania się spraw oddłużeniowych redukowano istniejące urzędy. 1.04.1936 r. zlikwidowano Urząd Rozjemczy w Katowicach, jego agendy przejął urząd krakowski. 6.04.1939 r. zlikwidowano Wojewódzki Urząd Rozjemczy w Krakowie, którego kompetencje przejął z kolei urząd w Kielcach. Mimo tej komasacji (urzędowi kieleckiemu podlegał teren trzech województw), jako instancje odwoławcze zachowano Sądy Okręgowe w Katowicach i Krakowie.

Border dates:

1933 - 1939

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

40

Total archival units developed :

40

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

2.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Book inventory approved Tak

Zespół w Oddziale II.