Powiatowa Komisja Klasyfikacyjna przy Urzędzie Skarbowym nr 6 w Krakowie

Reference code
29/293/0
Border dates
1935 - 1939
Number of series
3
Number of scans
0

Content:

1. Sprawy ogólne 1938-1939 (sygn. PKKKr 1-2) 2. Akta klasyfikacji gruntów w gminach powiatu krakowskiego 1935-1939 (sygn. PKKKr 3-93, 95-102) 3. Sprawy odwoławcze (ogólne) 1938 (sygn. PKKKr 94)

The history of the creator:

Podstawą powołania była ustawa z 26.03.1935 r. o klasyfikacji gruntów na terenie Państwa Polskiego. Rozporządzenie Ministra Skarbu RP z 12.07.1935 r. (nowelizowane 20.06.1936 r.) powoływało organy klasyfikacyjne: Główną Komisję Klasyfikacyjną przy Ministerstwie Skarbu, wojewódzkie komisje klasyfikacyjne (przy właściwych izbach skarbowych) i powiatowe komisje klasyfikacyjne (przy właściwych urzędach skarbowych). Ponieważ na terenie powiatu krakowskiego było kilka urzędów skarbowych, dyrektor izby wyznaczył Urząd Skarbowy nr 6, jako ten przy którym komisja miała funkcjonować.

Border dates:

1935 - 1939

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

102

Total archival units developed :

94

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Graphical indexy Nie
Card inventory approved Tak
Book inventory approved Tak

Zespół w Oddziale II.