Jurydyka Wygoda

Reference code
29/46/0
Border dates
1736 - 1793
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Sąd wójtowsko-ławniczy, rewizje domów, sprawy majątkowe 1736-1793 (sygn. Jur. X-1-4)

The history of the creator:

Na prawym brzegu Rudawy, na terenie Półwsia Zwierzynieckiego utworzono w XVIII w. jurydykę szlachecką Wygoda (zwaną też Margrabszczyzna). Powstała na gruncie królewskim, który w 1687 r. księgarz krakowski Franciszek Cezary sprzedał M. Schwarzenberg-Czernemu, kasztelanowi oświęcimskiemu. W posiadaniu Czernych pozostawała do końca XVIII w. W 1703 r. August II Mocny wyłączył posiadłość spod władzy wielkorządowej i uznał za szlachetczyznę. W 1800 r. dekretem władz austriackich została włączona do Krakowa.

Border dates:

1736 - 1793

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

4

Total archival units developed :

4

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
inventory published Nie
Book inventory approved Tak

Zespół w Oddziale III.