Akta miasta Otmuchowa

Reference code
45/23/0
Border dates
1580-1945
Number of series
43
Number of scans
104

Content:

akta kancelarii miejskiej: poświadczenie darowizny, powinności wojskowe, sprawy spadkowe, 1580-1805 (6 j.a.), akta varia: podział spadku, parcelacja majątku i sprzedaż ziemi, zabudowa parcel, remonty budynków, skargi, sprawy sporne, kradzieże, akta dotyczące urzędu kata, akta dotyczące bractwa kurkowego, akta dotyczące cechów, akta dotyczące spraw parafialnych, rejestry czynszów, opiekunów chóru, księgi gruntowe, księgi hipoteczne, ingrosacyjne, księgi protokołów, spis miejscowości, 1432-1859 (62 j.a.), repertoria, księgi gruntowe i hipoteczne, księgi protokołów, księgi ingrosacyjne, 1576-1867 (24 j.a.), pozwolenia budowlane, plany budynków, plany zabudowań gospodarczych, restauracji i kąpieliska miejskiego, fabryki cukru, rysunki techniczne, plany budowlane, szkice, grunty miejskie 1880-1944 (17 j.a.), przes.1697/2011: spis pozwoleń budowlanych 1924-1927 (1 j.a.); przes. 2448/2016: plany, szkice, rysunki techniczne, kosztorysy oraz pozostała dokumentacja techniczna dotycząca budynków mieszkalnych, użytkowych oraz innych obiektów 1924-1934 (21 j.a.); nab. 8666/2016: materiały ujawnione w wyniku skontrum 1924-1945 (9 j.a.).

The history of the creator:

Otmuchów jako kasztelania istniał od 1000 roku. W roku 1155 wymieniony został w bulli cesarza Hadriana IV jako Otmuchoviensis. W wieku XIII używano nazwy Otemochow, a od 1416 - nazwy Othmuchow. Zamek w Otmuchowie do XIV był siedzibą władz administracyjnych wojskowych kasztelanii. Prawa flamandzkie otrzymał Otmuchów w 1347 roku z rąk biskupa wrocławskiego Przecława z Pogorzeli. Do 1742 roku Otmuchów należał do Księstwa Nyskiego, następnie znalazło się granicach państwa pruskiego. Do 1810 roku było własnością biskupa wrocławskiego. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Domska, Opole1992]

Border dates:

1580-1945

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1580-1945.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

435

Total archival units developed :

407

Total archival units without records:

0

Total current materials

4.0

Total current materials developed

3.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak 319 j.a.
Card inventory approved Tak 2 j.a.

zmiany w rozmiarze zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 06.11.2009 (protokół nr 8/09)