Zakłady Celulozowo-Papiernicze "Natronag" Spółka Akcyjna w Krapkowicach

Reference code
45/85/0
Border dates
1919-1944
Number of series
14
Number of scans
0

Content:

korespondencja dyrektora fabryki w sprawach przemysłowo-handlowych, korespondencja prywatna 1919-1944 (29 j.a.), sprawozdania i bilanse 1928-1944 (24 j.a.), przebudowa, rozbudowa, remonty, wyposażenie laboratorium 1921-1942 (12 j.a.), pracownicy fabryki 1924-1943 (6 j.a.), produkcja, eksport 1940-1944 (2 j.a.), sprawy dotyczące różnych fabryk papierniczych 1921-1944 (12 j.a.), sprawozdania dotyczące różnych fabryk papieru 1923-1943 (10 j.a.), korespondencja fabryki papieru w Kaletach oraz odpisy pism dotyczących tej fabryki 1924-1944 (20 j.a.), sprawozdania i bilanse fabryki "Natronag" w Kaletach 1934-1939 (9 j.a.), produkcja fabryki papieru w Kaletach 1936-1944 (2 j.a.), Fabryka papieru w Wiedniu 1938-1944 (5 j.a.), kta osobowe pracowników 1910 - 1942 (36 j.a.),przes. 2452/2016: plany zagospodarowania przestrzennego zakładu , projekty budynków i obiektów, plany dróg komunikacyjnych XX w. (10 j.a.).

The history of the creator:

Wybudowana w 1899 roku fabryka papieru w Krapkowicach była własnością Niess i Werle (Betrieb der Papierfabrik Krappitz Niess und Werle). Produkcję papieru rozpoczęto 9 maja 1901 roku, a w 1905 roku została zapisana w katastrze jako "Papierfabrik Krappitz, Actien Gessellschaft in Krappitz". Graf Hugo Lazy Arthur Henckel von Donnersmarck otrzymał 21 lutego 1906 roku zezwolenie na budowę i rozbudowę fabryki papieru. W latach 1907-1914 fabryka nosiła nazwę: Graflich Henckel'sche Cellulose und Papierfabrik Krappitz. W latach 1911-1921 rozbudowano fabrykę, która była wówczas własnością koncernu "Natronzellstoff und Papierfabriken "Natronag" A.G. Zentrallbüro: Berlin S.W.19. Władzą koncernu była 9 osobowa rada nadzorcza oraz 2 osobowy zarząd, w skład którego od 1928 roku wchodził dyrektor krapkowickeij fabryki papieru Eugen Landholt. Jak wynika ze sprawozdania z 1932 roku połowa kapitału koncernu znajdowała się w rękach społeczeństwa niemieckiego, reszta w rękach firmy Wilhelm Hartmann, której członkowie wchodzili w skłąd rady nadzorczej oraz Banku Drezdeńskiego. Do roku 1932 do koncernu należały nastepujące fabryki: Altdamen, Arnstadt - Turyngia, Bracheln - okręg Aachen, Krapkowice Śląsk Niemiecki, Kalety - Śląsk Polski, Oker - Harz, Priebus. Miejscowości te figurowały w nadrukach firmowych z wyjątkiem Kalet, które, jak podano we wspomnianym sprawozdaniu, , na skutek traktatu wersalskiego, przeszły do polskiej spółki akcyjnej. Po wybuchu II wojny światowej, fabryka papieru w Kaletach weszła ponownie w skład koncernu. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Helena Lasończyk, Opole 1970 ]

Border dates:

1919-1944

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Natronzellstoff und Papierfabriken "Natronag" Aktiengesellschaft Krappitz

Languages:

Availability:

Total archival units:

178

Total archival units developed :

167

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.7

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 167 j.a.
Working list Tak 11 j.a.

zmiany w rozmiarze zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 06.11.2009 (protokół nr 8/09)