Centralne Stowarzyszenie Rolnicze w Nysie

Reference code
45/90/0
Border dates
1934-1937
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

akta dłużników 1934-1937 (2 j.a.)

The history of the creator:

Spółdzielnie rolniczo - handlowe istniały na terenie Niemiec przed I wojną światową, ale włąściwą działalność rozpoczęły w latach 1919-1920. Struktura organizacyjna i formy działąlności oparte były na przedwojennym statucie Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych w Poznaniu. Zadaniem ich było pośredniczenie w zakupie i sprzedaży produktów wytwarzanych przez rolników, względnie przez nich potrzebnych. Na funduszespółdzielni składały się udziały członkowskie, wypracowane rezerwy oraz pożyczki bankowe. Banki Ludowe spełniały dla tych spółdzielń rolę central finansowych, zyskując sobie klienta i kontrolę nad rozwojem ich rozwojem. Rolnik otrzymywał z Banku środki obrotowe, natomiast członkowie Banków Ludowych zasiadali w radzie nadzorczej Rolnika. "Rolniki" zajmowały się skupem płodów rolnych, sprzedażą selekcjonowanego zboża, nasion i nawozów sztucznych. Później spółdzielnie te prowadziły poradnictwo fachowe, prawne dla rolników, popierały pracę szkół i świetlic polskich. Centralnym organem kierowniczym do czasu podziału Śląska był Związek Spółek Śląskich, a po 1923 roku, Związek Spółdzielni Śląskich z siedzibą w Opolu. Związek pełnił funkcje koordynacyjne w stosunku do zrzeszonych spółdzielni i prowadził akcję wzajemnej pomocy. W latach 1933-1942 w Nysie istniał "Landwirtschaftliche Zentralgenossenschaft Neisse" (Centralne Stowarzyszenie Rolnicze w Nysie) [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Helena Lasończyk , Opole 1971]

Border dates:

1934-1937

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1934-1937.

Former name:

Foreign language name:

Landwirtschaftliche Zentralgenossenschaft Neisse

Languages:

Availability:

Total archival units:

2

Total archival units developed :

2

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak