Państwowe Liceum Żeńskie w Opolu

Reference code
45/96/0
Border dates
1908-1944
Number of series
2
Number of scans
0

Content:

sprawy ogólne: zarządzenia władz zwierzchnich, organizacja szkoły, sprawozdania Dyrekcji, materiały do kroniki szkoły, sprawy dotyczące nastrojów wśród uczniów i rodziców 1910-1932 (8 j.a.), sprawy personalne nauczycielom spisy, angaże, obsada przedmiotów nauczania 1908-1932 (10 j.a.), woźni szkoły 1914-1926 (1 j.a.), sprawy uczniowskie: przyjęcia do szkoły, opieka zdrowotna, regulaminy, dyscyplina, świadectwa szkolne, stypendia, rady rodzicielskie 1910-1937 (15 j.a.), nauczanie przedmiotów, wychowanie fizyczne, popisy uczniów, wystawy, odczyty 1910-1931 (9 j.a.), egzaminy promocyjne, maturalne 1910-1938 (3 j.a.), premie - wyróżnienia 1911-1932 (1 j.a.), majątek szkoły: zarządzanie, sprawy finansowe, budżety, fundacje, dary 1910-1938 (3 j.a.), utrzymanie budynku, mieszkania służbowe 1910-1931 (2 j.a.), zarządzenia, sprawy finansowe, ubezpieczenia stypendia, zbiórki 1921-1931 (2 j.a.), dzienniki klasowe 1910-1944 (113 j.a.); nab. 8652/2016: dziennik klasowy, wykaz zawodów 1911-1944 (2 j.a.).

The history of the creator:

Otwarcie zakładu wychowawczego dla młodzieży żeńskiej z terenu miasta Opola i z okolicy nastąpiło 8 kwietnia 1878 roku. Ówczesna nazwa zakładu brzmiała "Städtische Höhere Mädchenschule in Oppeln". Była to więc tak zwana wyższa szkoła komunalna dla dziewcząt, mająca swoją siedzibęw Opolu. Podlegała ona od samego początku Rejencji Opolskiej, z ramienia której nadzór sprawował radca rejencyjny, a następnie od 1881 roku powiatowy inspektor szkolny. W wyniku uznania wspomnianej szkoły przez władze państwowe jako wyższego zakładu naukowego, z dniem 1 kwietnia 1910 roku przejęło nad nią nadzór "Königlich Preussisches Schulkollegium Breslau". Na mocy edyktu królewskiego z dnia 18 grudnia 1911 roku zezwolono, aby zakłady typu "Höhere Mädchenschule" używały nazwy"Lyzeum". Natomiast zakłady wychowawcze wyższego rzędu - nazwy "Oberlyzeum". Z chwilą powstania prowincji górnośląskiej, utworzono dla niej 1 sierpnia 1923 roku osobne "Provinzial-Schulkollegium", które miało swoją siedzibę początkowo we Wrocławiu, a następnie w Opolu. Z dniem 1 kwietnia 1926 roku państwo przejęło opolskie liceum. W roku następnym utworzono "Frauenschule". Od roku 1937 nazwa zakładu brzmiała: "Staatliche Oberschule für Mädchen". Dla podkreślenia regionalnego charakteru uczelni dodano: Annabergschule. Od roku 1933 władzą zwierzchnią był "Der Oberpräsident. Abteilung für höheres Schulwesen" we Wrocławiu. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Stefan Spychalski , Opole 1962 ]

Border dates:

1908-1944

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1908-1944.

Former name:

Foreign language name:

Annabergschule-Staatliche Oberschule für Mädchen zu Oppeln

Languages:

Availability:

Total archival units:

169

Total archival units developed :

167

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 167 j.a.
Electronic archive inventory draft Nie

zmiany w rozmiarze zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 06.11.2009 (protokół nr 8/09)