Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krapkowicach

Reference code
45/231/0
Border dates
1950-1973
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

protokoły z sesji MRN 1953-1973 (18 j.a.), akta komisji radzieckich: plany pracy, sprawozdania, protokoły kontroli 1950-1958 (8 j.a.), akta komitetów blokowych 1953-1956 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1952-1973 (20 j.a.), uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i ich realizacja 1954-1960 (3 j.a.), sprawozdania statystyczne - stanu i ruchu zatrudnionych 1950-1951 (2 j.a.), budżet 1950-1972 (19 j.a.), bilanse 1959-1973 (10 j.a.), przes.171/2004: protokoły sesji i posiedzeń PMRN, budżet na rok 1950, roczne sprawozdanie rachunkowe, protokoły zebrań Komisji Mieszkaniowej 1950-1951 (5 j.a.)

The history of the creator:

Na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 1950 roku dokonano przebudowy struktury administracji terenowej, zniesiono także związki samorządu terytorialnego, stanowiska wojewodów i starostów. Na terenie miast kompetencje zniesionych organów przekazano prezydiom miejskich rad narodowych, które miały dbać o rozwój i zapewnić funkcjownowanie urządzeń komunalnych i innych służących bezpośrednio zaspkajaniu codziennych potrzeb ludności miasta.Szczegółową organizację wydziałów prezydiów rad narodowych na podstawie ustawy ustaliła Uchwała Rady Ministrów w sprawie tworzenia wydziałów i referatów. Z końcem 1972 roku zlikwidowano dotychczasowe rady narodowe i utworzono urzędy mist i gmin. Z dniem 9 grudnia 1973 uległy likwidacji prezydia miejskich rad narodowych.

Border dates:

1950-1973

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1950-1973, 1950-1973.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

86

Total archival units developed :

81

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 81 j.a.
Working list Tak 5 j.a.
Book inventory approved Tak 81 j.a.
Working list Tak 5 j.a.

zmiany w rozmiarze zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 04.12.2009 (protokół nr 10/09)