Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Niemodlinie

Reference code
45/340/0
Border dates
1945-1948
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Referat Ogólny - sprawozdania 1945-1948 (2 j.a.), protokoły z odbytych odpraw kierowników referatów 1946 (1 j.a.), sprawy organizacyjno - administracyjne - okólniki, zarządzenia, inspekcje i wizytacje, korespondencja w sprawie repatriacji Niemców 1945-1948 (5 j.a.), Referat Finansowo-Budżetowy - sprawozdania z przydziału doraźnych zapomóg, przebiegu akcji pożyczkowej, zestawienia wniosków o pożyczkę dla repatriantów i osiedleńców 1945-1948 (3 j.a.), Referat Planowania i Statystyki - sprawozdania statystyczne - wykazy osiedlonych repatriantów i przesiedleńców 1945-1947 (1 j.a.), Referat Osadnictwa - osadnictwo spółdzielczo-parcelacyjne 1946 (1 j.a.), osadnictwo 1947 (1 j.a.), protokoły przekazania gospodarstw b.d. (8 j.a.), wykazy repatriantów, książki meldunkowe przybywających na etap, karty ewidencyjne, zaświadczenia repatriacyjne, protokoły pozostawionego mienia, korespondencja, sprawy personalne, listy płac, akta personalne 1945-1949 (60 j.a.), nab.9269/2018: akta personalne 1945-1948 (1 j.a.)

The history of the creator:

Państwowy Urząd Repatriacyjny powstał na podstawie dekretu PKWN z dnia 7 października 1944 roku. Zajmował się organizacją repatriacji ludności na terytorium państwa polskiego. W drugiej połowie 1945 roku powstały powiatowe oddziały PUR, przy których działały punkty etapowe i punkty sanitarne. Powiatowe oddziały PUR na terenie Śląska Opolskiego działały do 1950 roku ( z wyjątkiem PUR Powiatowy Oddział w Grodkowie, Niemodlinie, Oleśnie i Strzelcach Opolskich, które funkcjonowały do 1949 r.). Brak informacji dotyczących likwidacji PUR Powiatowy Oddział w Brzegu i PUR Powiatowy Oddział w Namysłowie. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Stefan Czech , Opole 1976]

Border dates:

1945-1948

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1948, 1945-1948.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

83

Total archival units developed :

22

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.4

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak 22 j.a.
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak 22 j.a.

zmiany w rozmiarze zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 04.12.2009 (protokół nr 10/09)