Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Raciborzu

Reference code
45/345/0
Border dates
1945-1950
Number of series
11
Number of scans
0

Content:

Referat Ogólny - korespondencja w sprawach organizacyjno - administracyjnych, personalnych, repatriacji Niemców, osadnictwa w strefie nagranicznej 19451948, 1950 (4 j.a.), kontrole Oddziału 1947-1949 (1 j.a.), Referat Prawny - korespondencja w sprawach odszkodowań i kredytów 1945-1947 (1 j.a.), Referat Osadnictwa - protokoły przekazania gospodarstw b.d. (1 j.a.), spisy repatriacyjen zarejestrowanych w punkcie etapowym Racibórz, ewidencja zarejestrowanych repatrianto i przesiedleńców, sprawozdania ruchu repatriantów i przesiedleńców, sprawozdania ruchu repatriantów i przesiedleńców, wykazy osób repatriowanych do Niemiec, kontrola repatriantów i przesiedleńców na punkcie etapowym w Raciborzu, karty ewidencyjne repatriantów i przesiedleńców, zaświadczenia repatriacyjne, protokoły pozostawionego mienia, spisy repatriantów, sprawy personalne 1945-1950 (27 j.a.).

The history of the creator:

Państwowy Urząd Repatriacyjny powstał na podstawie dekretu PKWN z dnia 7 października 1944 roku. Zajmował się organizacją repatriacji ludności na terytorium państwa polskiego. W drugiej połowie 1945 roku powstały powiatowe oddziały PUR, przy których działały punkty etapowe i punkty sanitarne. Powiatowe oddziały PUR na terenie Śląska Opolskiego działały do 1950 roku ( z wyjątkiem PUR Powiatowy Oddział w Grodkowie, Niemodlinie, Oleśnie i Strzelcach Opolskich, które funkcjonowały do 1949 r.). Brak informacji dotyczących likwidacji PUR Powiatowy Oddział w Brzegu i PUR Powiatowy Oddział w Namysłowie. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Stefan Czech , Opole 1976]

Border dates:

1945-1950

Classification:

administracja specjalna

The name of the creator:

Dates:

1945-1950.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

34

Total archival units developed :

7

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.7

Total current materials developed

0.08

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak 7 j.a.

zmiany w rozmiarze zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 04.12.2009 (protokół nr 10/09)