Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Strzelcach Opolskich

Reference code
45/346/0
Border dates
1945-1948
Number of series
11
Number of scans
0

Content:

Referat Ogólny - zarządzenia i okólniki 1945-1946 (1 j.a.), korespondencja w sprawach ogólno-administracyjnych i personalnych Oddziału 1946-1948 (1 j.a.), Referat Osadnictwa - protokoły przekazania gospodarstw b.d. (2 j.a.), skorowidze repatriantów, karty ewidencyjne, zaświadczenia osiedleńcze, orzeczenia osiedleńcze i wysiedleńcze, zaświadczenie, zaświadczenia repatriacyjne, kartoteki pracownicze 1945-1948 (40 j.a.).

The history of the creator:

Państwowy Urząd Repatriacyjny powstał na podstawie dekretu PKWN z dnia 7 października 1944 roku. Zajmował się organizacją repatriacji ludności na terytorium państwa polskiego. W drugiej połowie 1945 roku powstały powiatowe oddziały PUR, przy których działały punkty etapowe i punkty sanitarne. Powiatowe oddziały PUR na terenie Śląska Opolskiego działały do 1950 roku ( z wyjątkiem PUR Powiatowy Oddział w Grodkowie, Niemodlinie, Oleśnie i Strzelcach Opolskich, które funkcjonowały do 1949 r.). Brak informacji dotyczących likwidacji PUR Powiatowy Oddział w Brzegu i PUR Powiatowy Oddział w Namysłowie. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Stefan Czech , Opole1976]

Border dates:

1945-1948

Classification:

administracja specjalna

The name of the creator:

Dates:

1945-1948.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

44

Total archival units developed :

4

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.06

Total current materials developed

0.06

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 4 j.a.
Electronic archive inventory draft Nie

zmiany w rozmiarze zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 04.12.2009 (protokół nr 10/09)