Izba Przemysłowo - Handlowa w Katowicach Ekspozytura w Opolu

Reference code
45/353/0
Border dates
1945-1950
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

ewidencja przedsiebiorstw 1946-1950 (3 j.a.), organizacja rynku 1945-1950 (3 j.a.), sprawy cennikowe 1946-1952 (2 j.a.), sprawozdanie własne i protokoły zebrań 1947-1950 (1 j.a.), korespondencja z IPH w Katowicach 1945-1946 (1 j.a.), sprawy podatkowe 1947-1950 (1 j.a.), komisja rzeczoznawców 1946-1949 (1 j.a.), sprawozdania z działalności IPH w Katowicach i o sytuacji w przemysle i handlu 1946-1948 (3 j.a.), akta dotyczące spraw gospodarczych na Ziemiach Zachodnich 1946 (1 j.a.), zrzeszenie przemysłu przetwórstwa zbożowego 1946-1949 (1 j.a.).

The history of the creator:

Izby przemysłowo-handlowe funcjonowały na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 1927 roku o izbach przemysłowo-handlowych i rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 listopada 1927 roku o utwaorzeniu izb przemysłowo-handlowych i wyznaczeniu ich okręgów. Do kompetencji izb i ich ekspozytur należały: organizacja życia gospdodarczego na wyznaczonym terenie, rejestracja i reprezentowanie interesów prywatnych przedsiebiorstw, udział w ustalaniu i koordynowaniu cen dla rzemiosła i handlu, powoływanie komisji rzeczoznawców do wymiaru podatków. Izba Przemysłowo-Handlowa w Katowicach w pierwszym okresie działalności organizowała szkoły przysposobienia kupieckiego, kursy handlowe, stenografii, uproszczonej księgowości. Organizowała również branżowe zrzeszenia przemysłu prywatnego. Została ona utworzona w lutym 1945 roku. Jej ekspozyturę w Opolu zorganizowano w listopadzie 1945 roku. Ekspozytura opolska zasiegeim swojego działania obejmowała powiaty: głubczycki, grodkowski, kluczborski, kozielski, niemodliński, nyski, oleski, opolski, prudnicki i strzelecki. Decyzja o likwidacji izb zapadła w lutym 1950 r., a ostateczne zarządzenie przewodniczącego Państwowej Komisji Palnowania Gospodarczego z dnia 28 kwietnia 1950 r. zniosła izby przemysłowo-handlowe. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Stefan Czech, Opole 1975]

Border dates:

1945-1950

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1950.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

17

Total archival units developed :

17

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.4

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak