Kopalnia Gipsu "Dzierżysław" w Dzierżysławiu

Reference code
45/384/0
Border dates
1946-1962
Number of series
3
Number of scans
0

Content:

organizacja jednostki własnej 1949 (1 j.a.), sprawozdania finansowe 1951 (1 j.a.), sprawozdania statystyczne 1950-1951 (1 j.a.)

The history of the creator:

Kopalnia gipsu w Dzierżysławiu stanowiła przed wojną własność Teodora Rudzińskiego. Zakład został unieruchomiony w I kwartale 1945 r. W czasie wojny zniszczeniu uległy dokumenty związane z działalnością zakładu. Zarządzeniem Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji do spraw Upaństwowienia Przedsiębiorstw w Katowicach z dnia 29.03.1947 r. kopalnia przeszła na własność Skarbu Państwa. Dnia 28.02.1949 r. został spisany protokół zdawczo-odbiorczy na podstawie którego kopalnia została przejęta przez Zjednoczenie Fabryk Cementu RP w Sosnowcu. Kopalnia była zarządzana przez Zjednoczenie, które z kolei podlegało Centralnemu Zarządowi Przemysłu Materiałów Budowlanych. Zarząd ustalał dla kopalni wytyczne działalności w postaci planów finansowych, inwestycyjnych, planów produkcji i zbytu. Organami zakładu były: Rada Zakładowa, Dyrektor. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa była eksploatacja gipsu na terenie Dzierżysławia, prowadzona sposobem górniczym oraz wypalanie i mielenie gipsu w wypalarni gipsu, położonej na terenie Kietrza. Na podstawie zarządzenia nr 1153 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 01.11.1951 r. w wyniku połączenia kopalni w Dzierżysławiu oraz Gipsołomów „Czernica” w Czernicy utworzona została Kopalnia Gipsu Czernica Dzierżysław w Czernicy.

Border dates:

1946-1962

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1946-1962, 1946-1962.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

3

Total archival units developed :

3

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak

baza danych IZA 5.01