Huta Szkła Okiennego "Murów" w Murowie

Reference code
45/389/0
Border dates
[1946] 1947-1965
Number of series
24
Number of scans
0

Content:

Zebrania 1951-1955 (1 j.a.), Plany wieloletnie 1951-1955 (2 j.a.), Plany roczne 1948-1965 (31 j.a.). Sprawozdania 1948-1960 (18 j.a.), Sprawozdania statystyczne 1946-1961 (15 j.a.), Analizy 1950-1959 (9 j.a.), Racjonalizacja 1955 (1 j.a.), Grunty 1949 (1 j.a.), Paszportyzacja zakładu 1953 (1 j.a.)

The history of the creator:

Huta Szkła w Murowie została założona przez zakonników klasztoru w Czarnowąsach w 1755 r. W czasie II wojny światowej zakład poniósł duże straty. Zabudowania fabryczne zostały zniszczone w 40 %, straty w urządzeniach technicznych wyniosły 50 %, a w urządzeniach elektrycznych – sięgnęły 80 %. W 1946 r. uruchomiono produkcję. Wstępna odbudowa zakładu została zakończona w kwietniu tego samego roku. Zakład został upaństwowiony w 1947 r. Organami zakładu były: Rada Zakładowa, Dyrektor. W 1952 r. w organizacji zakładu można było wyróżnić działy: finansowy, zaopatrzenia, zbytu, administracyjno-gospodarczy. Zakład podlegał Centralnemu Zarządowi Przemysłu Szklarskiego w Sosnowcu, który ustalał wytyczne działalności w postaci planów finansowych, inwestycyjnych, planów produkcji i zbytu. Zasadniczym przedmiotem działalności zakładu była produkcja szkła okiennego, na rynek krajowy i zagraniczny.

Border dates:

[1946] 1947-1965

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1946-1946, 1946-1946, 1947-1965, 1947-1965.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

79

Total archival units developed :

79

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.9

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak

IZA 5.0