Starostwo Powiatowe w Koźlu

Reference code
45/547/0
Border dates
1803-1944
Number of series
38
Number of scans
0

Content:

wybory do parlamentu, plebiscyt i powstania śląskie, referendum ludowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, strajki, migracje, sprawy obywatelstwa, organizacje polityczne, prasa, statystyka ogólna, organizacja urzędu, zmiana granic administracyjnych, zmiana nazw miejscowości, spisy ludności, warsztatów rzemieślniczych, sprawy rolne, pomoc wschodnia 1826-1944 (125 j.a.), stowarzyszenia wyznaniowe, budowa i utrzymanie szkół, przedszkoli, szkoły powszechne, zawodowe, uzupełniające, mniejszościowe, nadzór pedagogiczny, personel nauczycielski 1817-1939 (100 j.a.), organizacja urzędów policyjnych, sprawy porządku, obyczajowe, zażalenia na działalność policji 1907-1937 (20 j.a.), obrona przeciwpożarowa i przeciwlotnicza 1910-1939 (13 j.a.), sprawy sanitarne i zdrowia: personel lekarski, pomocniczy, ośrodki zdrowia, szpitale, apteki, sprawy sanitarne-nadzór 1803-1937 (15 j.a.), Komunikacja, budownictwo: nadzór nad bezpieczeństwem ruchu drogowego, budowa kolei, osiedli, domów, zakładów przemysłowych 1914-1943 (18 j.a.), Rolnictwo, hodowla: organizacje rolnicze, kultura rolna, ochrona roślin, zwalczanie epidemii i wścieklizny, hodowla zwierząt, ryb, myślistwo 1825-1937 (48 j.a.), organizacje zawodowe 1911-1937 (28 j.a.), ubezpieczenia społeczne. Kasy chorych, lecznictwo, sprawy inwalidów, pomoc doraźna 1822-1937 (58 j.a.), Wiejskie Komisje Pojednawcze - wybór członków 1858-1935 (72 j.a.), sprawy wojskowe: mobilizacja, zakwaterowanie wojsk, urządzenia wojskowe 1914-1937 (5 j.a.), sprawy obcokrajowców, formacje NSDAP, listy mieszkańców według przynależności narodowej, przyznanie obywatelstwa osobom pochodzenia węgierskiego, 1929-1938 (4 j.a.), stan szkolnictwa powiatu kozielskiego 1944 (1 j.a.), plan registratury b.d. (1 j.a.), repertoria b.d. (2 j.a.), NSDAP - przyjęcia na członków partii 1934-1938 (1 j.a.), zmiana nazwisk 1939 (1 j.a.), księga kontroli 1932-1939 (1 j.a.), przes.1808/2012: kosztorys budowy drogi brukowanej z Trawnik do Naczęsławic 1937 (1 j.a.), nab.9195/2017: korespondencja w sprawie ubezpieczeń społecznych 1935 (1 j.a.), nab. 2018: stan ludności miejscowej i robotników przymusowych w poszczególnych miejscowościach powiatu kozielskiego 1944 (1 j.a.)

The history of the creator:

Powiat kozielski z miastami Ujazd i Kędzierzyn był od XIII w. złączony z księstwem opolskim. Ujazd był miastem biskupim, Koźle było silną warownią rozbudowaną przez Fryderyka Wielkiego. W 1817 r. zmieniły się granice terytorialne powiatu. W wyniku regulacji granic do powiatu włączono z Toszka 18 wsi, ze Strzelec Opolskich 6 wsi, z Raciborza 5 wsi. Do kompetencji starosty (landrata) należało załatwianie na szczeblu powiatu takich spraw jak: wydawanie paszportów, nadzór nad cudzoziemcami, sprawy graniczne, wydawanie ustaw i zarządzeń, policja porządkowa, nadzór nad zakładami karnymi, ochrona przeciwpożarowa, opieka społeczna, sprawy sanitarne, zwalczanie chorób zakaźnych, szpitalnictwo, szczepienia ochronne, apteki, kontrola żywności, sprawy rolnictwa i hodowli, sprawy wodno-melioracyjne, sprawy wojskowe, ogólne sprawy gospodarki komunalnej, nadzór nad stowarzyszeniami, sprawy kościołów i szkół, statystyka, cenzura, sprawy budowy dróg i mostów, remontów i przebudowy domów, podatki, kontrola miar i wag, nadzór nad rzemiosłem, handlem i przemysłem, drogi publiczne, łowiectwo. [Na podstawie wstepu do inwentarza, oprac. Kazimierz Różanowski, Opole 1964]

Border dates:

1803-1944

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1803-1944, 1803-1944.

Former name:

Foreign language name:

Landratsamt Cosel

Languages:

Availability:

Total archival units:

514

Total archival units developed :

512

Total archival units without records:

0

Total current materials

10.0

Total current materials developed

10.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 512 j.a.
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak 512 j.a.
Electronic archive inventory draft Nie