Fabryka Maszyn i Urządzeń "Famak" w Kluczborku

Reference code
45/725/0
Border dates
[1945] 1947-1996
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Zarządzanie: protokoły posiedzeń komisji bhp, posiedzeń konferencji samorządu robotniczego, prezydium rady robotniczej i rady zakładowej, zebrań załogi i aktywu, narad wytwórczych i technicznych (1945-1970) 12 j.a. Organizacja: schematy organizacyjne, zbiory zarządzeń własnych, (1945-1996) 21 j.a. Planowanie działalności gospodarczej: plany wieloletnie, plany roczne finansowe kosztów, inwestycji pozalimitowych, inwestycji i kapitalnych remontów, ogólnozakładowych, produkcji, przedsięwzięć organizacyjno-technicznych, rozwoju techniki, projekty planów techniczno-ekonomicznych, plany techniczno-przemysłowo-finasowe, zaopatrzenia materiałowego, zatrudnienia i funduszu płac, zadań gospodarczych i funduszu płac, sprawozdania statystyczne GUS, analizy działalności gospodarczej (1946-1978) 147 j.a. Wydawnictwa i obsługa informacyjna: hala maszyn zakładów (1948) 1 j.a. Kontrola: kontrole zewnętrzne (1946-1988) 20 j.a. Postępowe metody pracy: wnioski racjonalizatorskie, biuletyn tematów racjonalizatorskich, protokoły klubu techniki i racjonalizacji (1951-1958) 9 j.a. Dyscyplina pracy: notatki z wyjazdów służbowych (1951-1955) 1 j.a. Środki rzeczowe: założenia inwestycyjne rozbudowy zakładów, protokoły odbioru urządzeń, kosztorysy robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych, inwentarze majątku trwałego, przejęcie nieruchomości (1945-1958) 9 j.a. Finanse i księgowość: bilanse zamknięcia (1948-1993) 37 j.a. Postęp techniczny: projekty racjonalizatorskie (1961-1968) 79 j.a. Dokumentacja techniczna: dokumentacja rejestracyjna przenośników i suwnic (1953-1968) 68 j.a.

The history of the creator:

Powojenne początki zakładu wywodzą się z Maschinen und Apparatebauanstalt Eisengiesserei Hans Komorek. Zakład wybudowano w 1905 r. w Kluczborku. W czasie II wojny światowej produkował on m.in. śmigła samolotowe. Mieścił się on przy ul. Pułaskiego 5. Jak wynika z inwentarzy majątku trwałego przejęto go po wojnie bez większych zniszczeń. Początkowo w 1945 r. zakład nosił nazwę Zakłady Mechaniczne w Kluczborku, Pod zarządem PZPM. W 1947 r. nosił już nazwę Zakłady Mechaniczne i Odlewnia Metali Kolorowych dawniej H. Komorek. W 1952 r. funkcjonował pod nazwą Kluczborskie Zakłady Metalowe Przemysłu Terenowego w Kluczborku a od 1955 pod nową nazwą Kluczborskie Zakładu Mechaniczne i Odlewnia Przedsiębiorstwo Państwowe. W 1958 w związku ze zmianą zjednoczenia na Zjednoczenie Przemysłu Ciężkiego zakład otrzymuje nazwę Fabryka Maszyn i Urządzeń w Kluczborku Przedsiębiorstwo Państwowe. W połowie lat 60-tych zakład zmienia nazwę na Fabryka Maszyn i Urządzeń „Famak” w Kluczborku Przedsiębiorstwo Państwowe a w latach 70-tych na Fabryka Maszyn i Urządzeń „Zemak - Famak” w Kluczborku Przedsiębiorstwo Państwowe. W 1982 powrócono do poprzedniej nazwy. Pod tą nazwą zakład funkcjonował do momentu przekształcenia w spółkę akcyjną. W 1 IV 1996 r. rozpoczęto przekształcanie przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną skarbu państwa. Początkowo zakład zajmował się remontami maszyn rolniczych i sprzętu domowego. Następnie zmieniono profil na remonty maszyn młynarskich, cegielni i gorzelni oraz remonty lokomobili parowych i spalinowych. W 1948 r. uruchomiono oddział odlewów żeliwnych. Jednocześnie odbudowywano zakład. Ostatnie prace tego typu wykonano w 1950 r. Zakład z profilu usług remontowych przestawił się na produkcję. Produkowano w nim m.in. maszyny gorzelniane, windy dla spichlerzy, sieczkarnie, imadła ślusarskie, przenośniki rolkowe, taczki. W 1958 r. fabryka przeszła pod zarząd Zjednoczenia Przemysłu Ciężkiego. Spowodowało to bardzo dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa, które przestawiło się na produkcję urządzeń do transportu ciągłego. Zaczęto budować różnego rodzaju przenośniki taśmowe, łańcuchowe, kubłowe. A także urządzenia technologiczne do produkcji płyt pilśniowych, urządzenia dźwigowe i inne. Dalsza rozbudowa zakładu nastąpiła po przejęciu obiektów przy ul Kraskowskiej. Wyspecjalizowano się w produkcji suwnic dla przemysłu krajowego oraz na eksport. Obecnie „Famak” w Kluczborku jest uznanym producentem dźwignic i maszyn do transportu ciągłego.

Border dates:

[1945] 1947-1996

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1945, 1945-1945, 1947-1996, 1947-1996.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

404

Total archival units developed :

404

Total archival units without records:

0

Total current materials

5.0

Total current materials developed

4.9

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak

Baza danych IZA 5.01