Ministerstwo Przemysłu i Handlu w Warszawie

Reference code
2/12/0
Border dates
[1916] 1918-1939
Number of series
0
Number of scans
27447

Content:

Wydział Rozrachunkowo-Likwidacyjny: akta finansowe, odbiory towarów, banki, ministerstwa, 1918-1921, sygn. 1-87; Departament Handlowy: Import z Niemiec metali, rynek wewnętrzny, 1923, 1929, 1931-1939, sygn. 88, 139, 181-191; Gabinet Ministra: Referaty dotyczące zagadnień przemysłowych, 1916, 1918, 1933-1939, sygn. 89-133; Biuro Wojskowe: Obrona przeciwlotniczy zakładów Przemysłowych, 1935, 1938-1939, sygn. 134-138, 163, 164; Departament Organizacyjny: Organizacja, sprawozdania, gospodarka, 1928-1938, sygn. 140-150; Departament Górniczo-Hutniczy: Inwestycje, protokoły, opracowania, 1919, 1923, 1928, 1932-1935, 1937, sygn. 151-157, 171-172; Departament Przemysłowy: Stosunki gospodarczo-polityczne w Polsce i Europie, 1919, 1930-1931, 1938-1939, sygn. 158-162, 173-180; Departament Ogólny: 1919-1921, 1928-1929, sygn. 165-170. Departament Handlowy: Import z Niemiec metali, rynek wewnętrzny, 1923, 1929, 1931-1939, sygn. 88, 139, 181-191; Departament Morski: Działalność Urzędu Morskiego, 1938, sygn. 192;

The history of the creator:

Ministerstwo Przemysłu i Handlu powstało w lutym 1918r. na mocy dekretu Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 3 stycznia 1918r. o tymczasowej organizacji władz naczelnych w Królestwie Polskim, w rzeczywistości przejęło funkcje Departamentu Gospodarstwa Społecznego Tymczasowej Rady Stanu. Początkowo dzieliło się na 3 sekcje (przemysłowo-handlowa, górniczo-hutnicza, ogólna), do których doszły dwie dalsze – komunikacji i żeglugi; ponadto w strukturze Ministerstwa funkcjonował Wydział Rozrachunkowo-Likwidacyjny. Statut organizacyjny z 1921r. przewidywał podział na 4 departamenty (Ogólny, Górniczo-Hutniczy, Przemysłowy, Handlowy), nadal też funkcjonował Wydział Rozrachunkowo-Likwidacyjny. Z kolei w myśl postanowień statutu z 1938r. centrala resortu przemysłu i handlu dzieliła się na 5 departamentów (Ogólny, Górniczo-Hutniczy, Przemysłowy i Rzemiosła, Handlowy, Morski) oraz 5 samodzielnych biur – Personalne, Wojskowe, Elektryfikacji, Spraw Finansowych, Przemysłu i Handlu, Badań Zagadnień Surowcowych. Ministerstwu podlegały ponadto Urząd Patentowy, Główny Urząd Miar, Główny Urząd Probierczy, Główny Urząd Przywozu i Wywozu.

Border dates:

[1916] 1918-1939

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

192

Total archival units developed :

192

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

2.9

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 192j.

Baza danych IZA