Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Krynicy

Reference code
31/19/0
Border dates
[1933] 1945 - 1950 [1963]
Number of series
28
Number of scans
0

Content:

Akta Miejskiej Rady Narodowej w Krynicy - 1945-1950 - sygn. 31/19/1 - 31/19/8, 31/19/114; Akta Zarządu Miejskiego w Krynicy - 1945-1950: Przepisy i zarządzenia - sygn. 31/19/9 - 31/19/10; Sprawy organizacyjne - sygn. 31/19/11-31/19/14; Sprawy osobowe - sygn. 31/19/15-31/19/20, 31/19/116-31/19/169; Zebrania i urzędowania ciał urzędowych - sygn. 31/19/21-31/19/24,31/19/115; Kontrola wewnętrzna i nadzór - sygn. 31/19/25; Majątek miejski - sygn. 31/19/26; Przedsiębiorstwa miejskie - sygn. 31/19/27-31/19/28; Budżety i sprawozdawczość finansowa - sygn. 31/19/29-31/19/40; Kredyt komunalny - sygn. 31/19/41; Obrót pieniężny - sygn. 31/19/42-31/19/52; Podatki miejskie i państwowe - sygn. 31/19/53-31/19/55; Ubezpieczenia rzeczowe - sygn. 31/19/56; Sprawy ogólnogospodarcze - sygn. 31/19/57-31/19/60; Drogi i place publiczne - sygn. 31/19/61; Oświata, kultura i sztuka - sygn. 31/19/62-31/19/63; Zdrowie publiczne - sygn. 31/19/64; Opieka społeczna - sygn. 31/19/65-31/19/66; Rolnictwo - sygn. 31/19/67-31/19/68; Weterynaria i hodowla - sygn. 31/19/69; Przemysł i handel - sygn. 31/19/70-31/19/71; Sprawy ogólnoadministracyjne - sygn. 31/19/72-31/19/73; Sprawy wyznaniowe - sygn. 31/19/74; Ewidencja i kontrola ruchu ludności - sygn. 31/19/75-31/19/79; 31/19/81-31/19/88; Bezpieczeństwo i porządek publiczny, stowarzyszenia - sygn. 31/19/89-31/19/94; Sprawy budowlane - sygn. 31/19/95-31/19/97; Aprowizacja - sygn. 31/19/98; Dopływy - sygn. 31/19/99-31/19/171;

The history of the creator:

Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Krynicy działał na terenie miasta Krynicy w latach 1945-1950. Rada narodowa planowała działalność publiczną i kontrolowały całą działalność organu wykonawczego na podległym terenie, równocześnie rada narodowa była organem stanowiącym samorządu terytorialnego, gdyż nie powołano odrębnych rad samorządowych. Rada narodowa była organem władzy państwowej wyłonionym drogą reprezentacji z różnych ugrupowań politycznych i społecznych. Na czele Miejskiej Rady Narodowej w Muszynie w latach 1945-1950, podobnie jak w innych miastach stało prezydium, na czele z przewodniczącym. Organem wykonawczym był sześcioosobowy Zarząd Miejski, na czele którego stał burmistrz.

Border dates:

[1933] 1945 - 1950 [1963]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

171

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Index of persons Nie MRN i ZMK 85
Card inventory approved Tak