Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Muszynie

Reference code
31/21/0
Border dates
[1916] 1945 - 1950
Number of series
27
Number of scans
0

Content:

Akta Miejskiej Rady Narodowej w Muszynie - protokoły z posiedzeń, sprawozdania, korespondencja 1945-1950 (sygn. 31/21/1 - 31/21/5) Akta Zarządu Miejskiego w Muszynie: Dział Ogólnoorganizacyjny - uchwały i protokoły z posiedzeń, sprawozdanie z lustracji, kontrole wenętrzne, korespondencja, wykazy pracowników, przedsiębiorstwa gminne 1945-1950 (sygn. 31/21/6 - 31/21/12) Dział Finansowo-budżetowy - budżety, sprawozdania finansowe, księgi budżetowe, księgi rachunkowe, księgi podatkowe [1933-1944] 1945-1950 (sygn. 31/21/13 - 31/21/78) Dział Gospodarki Gminnej - sprawy lokalowo-mieszkaniowe, drogowe, zdrowia i opieki społecznej, rolnictwa, hodowli i weterynarii, przemysłu [1916] 1945-1950 (sygn. 31/21/79 - 31/21/85) Dzial Administracyjny - wybory i referendum, sprawy wyznaniowe i akt stanu cywilnego, powszechny spis ludności, kontrola ruchu ludności, sprawy bezpieczeństwa publicznego, sprawy budowlane, sprawy aprowizacji i dot. szkód wojennych 1945-1950 (sygn. 31/21/86 - 31/21/98) Dopływy (sygn. 31/21/99-105)

The history of the creator:

Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Muszynie działał na terenie miasta Muszyny w latach 1945-1950. Rada narodowa planowała działalność publiczną i kontrolowały całą działalność organu wykonawczego na podległym terenie, równocześnie rada narodowa była organem stanowiącym samorządu terytorialnego, gdyż nie powołano odrębnych rad samorządowych. Rada narodowa była organem władzy państwowej wyłonionym drogą reprezentacji z różnych ugrupowań politycznych i społecznych. Na czele Miejskiej Rady Narodowej w Muszynie w latach 1945-1950, podobnie jak w innych miastach stało prezydium, na czele z przewodniczącym. Organem wykonawczym był sześcioosobowy Zarząd Miejski, na czele którego stał burmistrz.

Border dates:

[1916] 1945 - 1950

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

107

Total archival units developed :

98

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Book inventory approved Tak