Akta miasta Starego Sącza

Reference code
31/22/0
Border dates
1783 - 1945
Number of series
34
Number of scans
0

Content:

Akta z lat 1783-1918 Dział Ogólnoorganizacyjny - okólniki i zarządzenia władz, sprawy organizacyjne, osobowe, protokoły z posiedzeń Magistratu i Rady Miejskiej w Starym Sączu, sprawy majątku miejskiego i przedsiębiorstw miejskich - AmStS 1-70, 72-81; Dział Finansowo-budżetowy - sprawy budżetowe, podatkowe, obrót pieniężny, korespondencja finansowa - Am StS 82-173, 175-221, 223, 225-292; Dział Gospodarki Gminnej - sprawy drogowe, oświata, sprawy sanitarne, sprawy cmentarne, opieka społeczna, sprawy targowe - AmStS 293-306; Dział Administracyjny - sprawy Komitetu Kościelnego, ewidencja ruchu ludności, raporty policyjne, sprawy wojskowe, budowlane, aprowizacyjne, księga odpisów pozwów wekslowych, kwitów i kontraktów kupna-sprzedaży; Akta z lat 1918-1939 Dział Ogólnoorganizacyjny - okólniki i zarządzenia, sprawy organizacyjne, osobowe, protokoły z posiedzeń rady Miejskiej, sprawy majątku miejskiego i przedsiębiorstw miejskich - AmStS 331-368; Dział Finansowo-budżetowy - sprawy budżetowe, podatkowe, kredytowe, obrót pieniężny, sprawa inwestycji - AmStS 369-414; Dział Gospodarki Gminnej - sprawy drogowe, oświata, sprawy sanitarne i cmentarne, opieka społeczna, statystyka produkcji rolnej, sprawy targowe - AmStS 415-425, 427; Dział Administracyjny - sprawy ogólnoadministracyjne, ewidencja ruchu ludności, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy wojskowe, sprawy budowlane - AmStS 428-454; Akta z lat 1939-1945 Dział Ogólnoorganizacyjny - zarządzenia niemieckie, rejestr wydanych ausweisów i kennkart, sprawy lasu miejskiego, sprawa Łaźni Miejskiej - AmStS 455-458; Dział Finansowo-budżetowy - sprawy budżetowe, sprawy podatkowe, obrót pieniężny - AmStS 459-477; Dział Godpodarki Gminnej - korespondencja w sprawach opieki społecznej - AmStS 478; Dział Administracyjny - ewidencja ruchu ludności, lista zakładników w Starym Sączu, sprawy budowlane - AmStS 479-484; Dopływy - 1783-1940 (31/22/485-521)

The history of the creator:

Border dates:

1783 - 1945

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

521

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

13.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Card inventory approved Tak
Card inventory approved Tak