Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Limanowej

Reference code
31/24/0
Border dates
[1937] 1945-1950 [1951]
Number of series
22
Number of scans
0

Content:

Akta Miejskiej Rady Narodowej w Limanowej - protokoły z posiedzeń, komisje MRN, korespondencja, zaświadczenia o zachowywaniu się podczas okupacji 1945-1950 [1951] (sygn. 31/24/1 - 31/24/4) Akta Zarządu Miejskiego w Limanowej: Dział Ogólnoorganizacyjny - protokoły z posiedzeń 1949-1950 (sygn. 31/24/5) Dział Finansowo-budżetowy - budżety, sprawozdania finansowe, księgi budżetowe, księgi rachunkowe, księgi podatkowe [1943-1944] 1945-1950 (sygn. 31/24/6 - 31/24/48) Dział Gospodarki Gminnej - sprawy lokalowo-mieszkaniowe, drogowe, zdrowia i opieki społecznej, rolnictwa, hodowli i weterynarii, przemysłu i handlu 1945-1950 (sygn. 31/24/49 - 31/24/66) Dzial Administracyjny - sprawy szkód wojennych, odszkodowań wojennych, zaświadczenia i opinie, skorowidz alfabetyczny do księgi meldunkowej osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu, rejestracja poborowych, sprawy budowlane i odbudowy, aprowizacja ludności [1937] 1945-1948 (sygn. 31/24/67 - 31/24/73)

The history of the creator:

Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Limanowej działał na terenie miasta Limanowej w latach 1945-1950. Rada narodowa planowała działalność publiczną i kontrolowały całą działalność organu wykonawczego na podległym terenie, równocześnie rada narodowa była organem stanowiącym samorządu terytorialnego, gdyż nie powołano odrębnych rad samorządowych. Rada narodowa była organem władzy państwowej wyłonionym drogą reprezentacji z różnych ugrupowań politycznych i społecznych. Na czele Miejskiej Rady Narodowej w Limanowej w latach 1945-1950, podobnie jak w innych miastach stało prezydium, na czele z przewodniczącym. Organem wykonawczym był Zarząd Miejski, na czele którego stał burmistrz.

Border dates:

[1937] 1945-1950 [1951]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

74

Total archival units developed :

73

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.9

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Index of persons Nie 31/24/1, 31/24/54, 31/24/55, 31/24/67, 31/24/68
Book inventory approved Tak
Index of persons Nie 31/24/1, 31/24/54, 31/24/55, 31/24/67, 31/24/68
Book inventory approved Tak