Spółdzielnia Pracy Transportu Mleczarskiego w Nowym Sączu

Reference code
31/498/0
Border dates
1990 - 2003
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

The history of the creator:

Spółdzielnia powstała na bazie Spółdzielni Usług Mleczarskich i b. Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mleczarskich w Nowym Sączu

Border dates:

1990 - 2003

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

28

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Card inventory approved Nie

Akta są przechowywane i udostępniane w Ekspozyturze w Spytkowicach