Przedsiębiorstwo Turystyczne POPRAD w Nowym Sączu

Reference code
31/503/0
Border dates
1964 - 2004
Number of series
11
Number of scans
0

Content:

The history of the creator:

Początek przedsiębiorstwa sięga 1964 r., kiedy powstał w ramach Prezydium Powiatowej Rdy Narodowej w Nowym Sączu - Powiatowy Ośrodek Sportu Turystyki i Wypoczynku "Rożnów" w Nowym Sączu. Początkowo ośrodek zajmował się wypożyczaniem sprzętu wodnego oraz prowadzeniem pola biwakowego. W 1966 r. poszerzono działalność o organizację wczasów i wycieczek. Zaczęto organizować noclegi w kwaterach prywatnych i obiekcie dzierżawionym od Gospodarstwa Leśnego w Piwniczej oraz wyżywienie w stołówkach prywatnych. W roku 1971-72 oddano do użytku nowy wyciąg narciarski oraz Schronisko Górskie w Suchej Dolinie w Piwnicznej. W 1973 r. na bazie POSTiW "Rożnów" powołano decyzją Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Sączu Sądeckie Przedsiębiorstwo Turystyczne "Poprad", które jako samodzielne przedsiębiorstwo powiększyło w znacznym stopniu bazę noclegową własną i prywatną, żywieniową oraz transportową. Nadzór nad przedsiębiorstwem objął Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki oraz PPRN w Nowym Sączu. W 1976 r. decyzją Wojewody Nowosądeckiego otworzono Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Turystycznej w Nowym Sączu w skład którego weszło SPT "Poprad", pełniąc rolę wiodącą dla oddziałów z terenu województwa: Tatrzańśkiego Przedsiębiorstwa Turystycznego "Tatry" w Zakopanym, Przedsiębiorstwa Turystycznego "Podhale" w Nowym Targu, Przedsiębiorstwa Turystycznego "Jaworzyna" w Krynicy, Limanowskiego Przedsiębiorstwa Turystycznego "Śnieżnica" w Limanowej, Oddziału "Kornuty" w Gorlicach. Przedsiębiorstwo oprócz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie turystyki krajowej zajmowało się również turystyką zagraniczną. Zarządzeniem Wojewody Nowosądeckiego z 25 marca 1981 r., zostało utworzone Przedsiębiorstwo Turystyczne "Poprad" dla miast i gmin: Gorlice, Nowy Sącz, Piwniczna, Grybów, Muszyna, Stary Sącz, Bobowa, Chełmiec, Gródek n/Dunajcem, Kamionka Wielka, Korzenna, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Łużna, Nawojowa, Podegrodzie, Sękowa i Uście Gorlickie. Przedsiębiorstwa z Zakopanego, Nowego Targu, Limanowej i Zakopanego zostały znów samodzielne i działały na terenie wcześniej im podległym w ramach WPGT w Nowym Sączu. Od lat 90-tych XX w. trwało przygotowanie do prywatyzacji przedsiębiorstwa z racji utraty jego rentowności. Przedsiębiorstwo w coraz większym zakresie czerpało zysk jedynie z wynajmu nieruchomości i pomieszczeń zakładu, a w coraz mniejszym stopniu z działalności turystycznej. W 2004 r. przedsiębiorstwo zostało sprywatyzowane.

Border dates:

1964 - 2004

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Powiatowy Ośrodek Sportu Turystyki i Wypoczynku ROŻNÓW w Nowym Sączu Sądeckie Przedsię; Sądeckie Przedsiębiorstwo POPRAD w Nowym Sączu; Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Turystycznej w Nowym Sączu

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

404

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

5.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Card inventory approved Tak