Akta zastępcy notariusza Stanisława Szoskiego w Nowym Sączu

Reference code
31/528/0
Border dates
1945 - 1950
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

akty notarialne 1945-1946 (sygn. 31/528/1,4) repertoria 1945-1946 (sygn. 31/528/2) księgi przychodów i rozchodów 1945-1946, 1948-1950 (sygn. 31/528/3, 31/528/5)

The history of the creator:

Nowożytna instytucja notariatu została wprowadzona na terenach polskich wchodzących w skład zaboru austriackiego w 1858 r., wraz z rozciągnięciem na teren Galicji austriackiej ustawy notarialnej z 1850 r. Ustawa ta, znowelizowana w 1871 r., była podstawą funkcjonowania instytucji notariatu na trenie Galicji do 1933 r. Wtedy to nastąpiła ostateczna unifikacja przepisów normujących istnienie i działalność notariatu, której wyrazem stała się ustawa – Prawo o notariacie. Obowiązywała ona z drobnymi zmianami, aż do 1951 r., kiedy to instytucja notariatu została upaństwowiona. Zlikwidowane zostały prywatne kancelarie notarialne, a notariusze mogli być zatrudniani jedynie w państwowych biurach notarialnych. Od 1934 r. urząd notariusza posiadał status funkcjonariusza publicznego. Do jego kompetencji należało sporządzanie aktów notarialnych obejmujących oświadczenia stron i stwierdzenia faktów. Dodatkowo sporządzał także umowy dotyczące przeniesienia lub obciążenia własności nieruchomości. Przyjmował także dokumenty w depozyt. Stanisław Szoski, mianowany zastępcą notariusza w Nowym Sączu, prowadził kancelarię notarialną w Nowym Sączu w l. 1945-1946. Jego działalność opierała się na ustawie notarialnej z dnia 27.10.1933 r. Do zadań notariusza należało: sporządzanie dokumentów notarialnych, testamentów, poświadczanie urzędowe faktów i deklaracji, wystawianie wypisów i odpisów, przyjmowanie w depozyt pieniędzy i papierów wartościowych, sporządzanie protestów wekslowych.

Border dates:

1945 - 1950

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1946, 1948-1950.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

5

Total archival units developed :

3

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak