Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Nowym Sączu

Reference code
31/577/0
Border dates
1919 - 2000
Number of series
2
Number of scans
0

Content:

The history of the creator:

W 1876 zlokalizowano w Nowym Sączu CK Warsztaty Kolejowe w Nowym Sączu (1876-1918). Po odzyskaniu niepodległości zakłady pracowały na rzecz obronności kraju jako Warsztaty Kolejowe w Nowym Sączu (podlegające Kierownictwu Budowy Pociągów Pancernych nr 2 w Krakowie) 1919-1920. W okresie międzywojennym w latach 1920-1939 istniały jako Warsztaty Główne I klasy „Nowy Sącz” w Nowym Sączu. W latach 1945-1950 nosiły nazwę PKP Warsztaty Główne I klasy w Nowym Sączu, potem; PKP Zakłady Naprawcze Parowozów i Wagonów nr 3 w Nowym Sączu (1951-1952), potem Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Nowy Sącz”, Przedsiębiorstwo Państwowe (wyodrębnione ze struktur PKP) 1952-1982, PKP ZNTK „Nowy Sącz” 1982-1994.

Border dates:

1919 - 2000

Classification:

The name of the creator:

CK Warszataty Kolejowe w Nowym Sączu 1876-1918; PKP Warsztaty Główne I klasy w Nowym Sączu 1945-1950; PKP Zakłady Naprawcze Parowozów i Wagonów nr 3 w Nowym Sączu 1951-1952; PKP ZNTK „Nowy Sącz” 1982-1994; Warsztaty Główne I klasy „Nowy Sącz” w Nowym Sączu 1920-1939; Warsztaty Kolejowe w Nowym Sączu (podlegające Kierownictwu Budowy Pociągów Pancernych nr 2 w Krakowie) 1919-1920; Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Nowy Sącz”, Przedsiębiorstwo Państwowe (wyodrębnione ze struktur PKP) 1952-1982

Dates:

1919-2000.

Former name:

CK Warsztaty Kolejowe w Nowym Sączu 1876-1918; Warsztaty Kolejowe w Nowym Sączu (podlegające Kierownictwu Budowy Pociągów Pancernych nr 2 w Krakowie) 1919-1920; Warsztaty Główne I klasy „Nowy Sącz” w Nowym Sączu 1920-1939; PKP Warsztaty Główne I klasy w Nowym Sączu 1945-1950; PKP Zakłady Naprawcze Parowozów i Wagonów nr 3 w Nowym Sączu 1951-1952; Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Nowy Sącz”, Przedsiębiorstwo Państwowe (wyodrębnione ze struktur PKP) 1952-1982; PKP ZNTK „Nowy Sącz” 1982-1994.

Foreign language name:

Ostbahn-Ausbesserungswerk Neu Sandez 1939-1945

Languages:

Availability:

Total archival units:

4557

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

27.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Index of subject Nie
Card inventory approved Tak