Zbiór pocztówek

Reference code
3/12/0
Border dates
1900-1960
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

1. Osoby (fotografie portretowe, sytuacyjne) - 69 j.a. 2. Miasta i miejscowości - 771 j.a.

The history of the creator:

Początkiem utworzenia zbioru był zakup w 1980 r. 156 widokówek od Stanisława Pogorzelskiego, następnie duże darowizny od Kazimierza Klimaszewskiego (53 szt.), Adama Jankowskiego (29 szt.) i Tadeusza Łuniewskiego (70 szt.). Wśród autorów zdjęć (z napisów pod obrazami) są m.in..: J. Bułhak, M. Burdziński, Z. Chomętowska, J. Cyroto, A. Czarnecki, E. Falkowski, W. Gościński, J. Harkanyi, J. Krawczykowski, T. Krzanowski, J. Landowski, St. Mucha, St. Naruszewicz, Cz. Olszewski, H. Poddębski, J. Puciński, St. Sandecki, A. Stupay, R.S. Ulatowski, A. Wieczorek, J. Wołyński, B. Zaremba, S. Zawadzki, Zb. Zielonacki.

Border dates:

1900-1960

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

885

Total archival units developed :

840

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.9

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Index of persons Nie
Card inventory approved Tak
Working list Tak 11 j.a.

pocztówki