Komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach na powiat węgrowski

Reference code
62/4/0
Border dates
1918-1928
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

The history of the creator:

Border dates:

1918-1928

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

1026

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Index of subject Nie
Graphical indexy Nie
Index of persons Nie
Book inventory approved Tak 1026 j..a baza IZA

Przed inwentaryzacją zespół bez ewidencji liczył 1846 j..a 3,60 mb. W 2010 zinwentaryzowano zespół w bazie IZA, dokonano przesunięć do zespołów nr 5 i 1832,