Czikin W.N. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach

Reference code
62/15/0
Border dates
1891-1912
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Zawiera akta w sprawach wyegzekwowania należności pieniężnych.

The history of the creator:

Border dates:

1891-1912

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1891-1912.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

14

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Tak 14 j.a., nab. 4167/10

w 2004r sprostowano błędne brzmienie nazwiska komornika (poprzenio błędnie Czekin), w 2009r sporządzono spis akt