Wróblewski K.E. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej

Reference code
62/18/0
Border dates
1876-1908
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

zawiera akta w sprawie egzekucji i zabezpieczenia powództwa komornika

The history of the creator:

Border dates:

1876-1908

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1876-1908, 1876-1908.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

344

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Tak 344 j.a.
Working list Tak 344 j.a.