Turecki W.A. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej

Reference code
62/20/0
Border dates
1885-1905
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta egzekucji należności dłużnych, podziałów spadków, spisy inwentarza, wprowadzenia w posiadanie nieruchomości

The history of the creator:

Border dates:

1885-1905

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1885-1905, 1885-1905.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

125

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Tak 125 j.a.
Working list Tak 125 j.a.

w 2009r sporządzono spis akt zespołu