Chudoparow G. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach

Reference code
62/22/0
Border dates
1912-1914
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

akta egzekucji należności dłużnych, sprzedaży przez licytację nieruchomości, podziału majątków spadkowych

The history of the creator:

Border dates:

1912-1914

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1912-1914, 1912-1914.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

14

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Tak 14 j.a
Working list Tak 14 j.a ( nab. 123/64)
Electronic archive inventory draft Tak 14 j.a
Working list Tak 14 j.a ( nab. 123/64)

Poprzednia karta z 2004-02-17