Witkowski J. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach

Reference code
62/25/0
Border dates
1880-1891
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Zawiera trzy jednostki akt w sprawie wyegzekwowania należności pieniężnych.

The history of the creator:

Border dates:

1880-1891

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1880-1891, 1880-1891.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

3

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Tak 3 j.a ( nab. 125/64)
Electronic archive inventory draft Tak 3 j.a
Working list Tak 3 j.a ( nab. 125/64)
Electronic archive inventory draft Tak 3 j.a

Poprzednia karta z 2004-03-29