Teodorowicz F.M. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach

Reference code
62/26/0
Border dates
1884-1884
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Zawiera akta w sprawie wyegzekwowania należności pieniężnych.

The history of the creator:

Border dates:

1884-1884

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1884-1884, 1884-1884.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

1

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Tak 1 j.a ( nab. 118/64)
Electronic archive inventory draft Tak 1 j.a
Working list Tak 1 j.a ( nab. 118/64)
Electronic archive inventory draft Tak 1 j.a

Poprzednia karta z 2004-02-17