Sąd Gminny 4 Okręgu Powiatu Siedleckiego

Reference code
62/34/0
Border dates
[1855-1876] 1876-1916 [1926]
Number of series
23
Number of scans
0

Content:

Skorowidze archiwalne 1876-1895 sygn. 1-2 Księgi protokółów posiedzeń sądów gminnych: Wiśniew 1865-1869 sygn. 3 Domanice 1870-1872 sygn. 4 Sąd Gminny 4 Okręgu 1876-1881 sygn. 954 Rejestry Rejestry Spraw Opiekuńczych 1860 –1915 sygn. 5-6 Rejestry Spraw Cywilnych 1876-1915 sygn. 7-35 Rejestr Spraw Karnych 1914 sygn. 36 Skorowidze Skorowidze Spraw Cywilnych 1876-1915 sygn. 37-54 Skorowidz Spraw Karnych 1912-1915 sygn. 55 Akta spraw opiekuńczych: Odziedziczone po gminie Starawieś 1860 – 1893 sygn. 56-73 Odziedziczone po gminie Wiśniew 1869-1893 sygn. 74-88 Odziedziczone po gminie Jastrzębie 1870-1893 sygn. 89-98 Odziedziczone po gminie Domanice 1855-1893 sygn.99-114 Wniesione w latach 1877 –1915 sygn. 115-604 Akta spraw o ochronę mienia 1879-1895 sygn. 605-673 Akta spraw cywilnych 1876-1915 sygn. 674 –951 Akta spraw karnych 1876-1878, 1893 sygn. 952-953 Księga protokółów posiedzeń Sądu Gminnego 4 Okręgu 1876-1881 sygn. 954 2005 - doinwentaryzowano 2 sprawy opiekuńcze: 12/1910, 3/1911 sygn. 955-956 2007 doinwentaryzowano 5 j.a. Rejestr spraw cywilnych za 1898r sygn. 957 fascykuł spraw cywilnych za lata 1881-1883 nr 548-1075 sygn. 958 sprawy opiekuńcze z gminy Jastrzębie nr 42 (arch.112/1893) i 62 (arch.62/1893) sygn. 959-960 spraw cywilna 315/1911 sygn. 961

The history of the creator:

Sądy gminne wprowadzono na terenie Królestwa ukazem z dnia 19.02./2.03.1864. Ukazem z 19.02./3.03. 1875r zlikwidowano IX i X Departamenty Warszawskie Rządzącego Senatu, Sąd Apelacyjny, trybunały cywilne i handlowe, sądy kryminalne, sądy policji poprawczej, sądy pokoju, sądy gminne utworzone w 1864r oraz sądownictwo należące do burmistrzów i prezydentów miast .Z dn.1/13 lipca 1876 roku rozciągnięto na Królestwo Polskie moc rosyjskich ustaw sądowych z dn.20.11./2.12.1864 roku o organizacji sądów, kar wymierzanych przez sądy pokoju, procedury karnej i cywilnej. Zawiesiły działalność po ewakuacji rosyjskich wojsk i urzędów w lipcu 1915r. Wznowiły ją w końcu 1915r i w styczniu - lutym 1916r rozpatrywały sprawy, jakie wpłynęły w 1915r. Sąd miał siedzibę w Wiśniewie, rozpatrywał sprawy z gmin: Starawieś, Wiśniew, Domanice, Jastrzębie (1882 włączona do gm. Domanice).

Border dates:

[1855-1876] 1876-1916 [1926]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1865-1916, 1916-1926.

Former name:

Foreign language name:

Gminnyj Sud 4 Okruga Sedleckago Uezda

Languages:

Availability:

Total archival units:

961

Total archival units developed :

961

Total archival units without records:

0

Total current materials

6.0

Total current materials developed

6.4

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Card inventory approved Tak 961 j.a. T. 489

Do zespołu włączono akta byłego zespołu nr 1149 Sąd Gminny w Domanicach