Akta miasta Sokołów Podlaski

Reference code
62/89/0
Border dates
[1910-1943] 1944-1950 [1951-1955]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Protokóły posiedzeń 1944-1950 sygn. 1-9, 46, Budżet 1944-1950 sygn. 10-41, 54, Wykaz osób posiadających nieruchomości budynkowe 1943-1946 sygn. 42, Ewidencja nieruchomości 1947-1948 sygn. 43-45, Księga biercza podatku 1946-1949 sygn. 47-53, 55-60, 63-67, Rejestr wymiaru i poboru podatku gruntowego w ziemiopłodach 1947 sygn. 61, Zestawienie wyników wymiaru podatku gruntowego 1948 sygn. 62, Fundusz „B” Rolnictwa Społecznego Funduszu Oszczędnościowego 1948 sygn. 68, Wykaz ustalonych wkładów oszczędnościowych SFO 1949 sygn. 69, Domowa książka meldunkowa 1936-19555 sygn. 70-589, Wykaz osób zamieszkałych i przebywających czasowo 1949 sygn. 590-633, Rejestr osób przybywających do miasta 1950-1954 sygn. 634, Rejestr osób czasowo przybywających do miasta 1952-1954 sygn. 635, książki meldunkowe 1949-1950 sygn. 636- 782, Wykazy osób zamieszkałych i przebywających czasowo w mieście 1949 sygn. 783-784

The history of the creator:

Wielki Książę Witold 30 marca 1424 roku nadał położonemu na szlaku wielkim litewskim gródkowi Sokołów średzkie prawa miejskie. Był miastem prywatnym (Depeńscy, Kiszkowie, Radziwiłłowie, Krasińscy, Ogińscy, Seweryn Kobyliński, Elżbieta Hirschman) do roku 1867, kiedy przeszedł na własność państwa i został powiatem. Po II wojnie św. pierwsze inauguracyjne posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej i Zarządu Miejskiego odbyło się 27.09.1944 r. Na pierwszym posiedzeniu dokonano wyboru Prezydium Rady Miejskiej oraz powołano następujące komisje: gospodarczą, finansową, do spraw kontyngentowych, zaś 18.10.1945 r. powołano kolejne komisje: skupu i oceny krów kontyngentowych, społeczną, mieszkaniową, oświaty i kultury (powołana 14.12.1945 r.). 3.12.1944 r. Rada Miejska powołała do życia Komitet Budowy Elektrowni Miejskiej. Rozpoczęto odbudowę miasta ze zniszczeń wojennych. Wg ustawy z 11.09.1944 r. organem wykonawczym MRN był Zarząd Miejski składający się z burmistrza, wice burmistrza i członków. Zarząd Miejski wykonywał uchwały i zalecenia Rady Narodowej, do której kompetencji należało: planowanie publiczne, wykonywanie kontroli społecznej, wykonywanie czynności dotyczących rad narodowych jako organów uchwałodawczych związków samorządowych, podejmowanie ważnych społecznych akcji o charakterze ogólno-państwowym, podejmowanie uchwał w innych sprawach wyszczególnionych w ustawie, wybór Zarządu Miejskiego, powoływanie prezydium i Komisji, uchwalanie ich regulaminu, uchwalanie budżetów i planów pracy rady, podejmowanie uchwał dotyczących podstawowych prac samorządu.

Border dates:

[1910-1943] 1944-1950 [1951-1955]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1910-1943, 1910-1943, 1944-1950, 1944-1950, 1951-1955, 1951-1955.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

784

Total archival units developed :

784

Total archival units without records:

0

Total current materials

4.0

Total current materials developed

4.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 784 j.a.T.18
Book inventory approved Tak 784 j.a.T.18

W 2008r uzupełniono inwentarz o akta bez ewidencji sygn. 636-784, anteriora i posteriora - książki meldunkowe