Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Tuchowiczu powiat Łuków

Reference code
62/96/0
Border dates
1861-1916
Number of series
2
Number of scans
7072

Content:

Cz.1Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1861-1879 sygn 1-17, 28, 29 (19j.a.), Alegaty do aktów małżeństw 1864-1867, 1869, 1872, 1873, 1875, 1876, 1879 sygn. 18-27, 30-31 (12 j.a.), Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1899 sygn. 32-51 (20 j.a.), Akta urodzeń (duplikat) 1900 sygn. 52 (1j.a.), Alegaty do aktów małżeństw 1881-1886 sygn. 53-58 (6j.a.), akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1910 sygn. 59-68, alegaty 1877, 1878, 1887 sygn. 69-71, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1911-1916 sygn. 72-74, 76-78 (wklejona al.. 1911) , alegata 1912 sygn. 75

The history of the creator:

Nazwa zespołu umowna. Nazwa aktotwórcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marii Magdaleny, dekanat łukowski Miejscowości należące do parafii: Tuchowicz, Anonin, Celiny Szlacheckie, Celiny Włościańskie, Gózd, Kij, Józefów, Niedźwiadka, Szyszki, Zagoździe, Zastawie, Wólka Zastawska, Kolonia Zastawskie. Pierwotny kościół uposażony został w 1440 r. W 1548 r. Jakub, Jan i Mikołaj Konimirowie ufundowali prepozyturę. Następnie kościół drewniany z 1748 r., fundacji Hieronima Krasińskiego, właściciela Tuchowicza, uległ pożarowi w 1857 r. Obecny kościół parafialny murowany, wybudowany w latach 1876-1880, staraniem ks. Adama Byszewskiego, konsekrowany w 1900 r. przez Bpa Franciszka Jaczewskiego. Wg informacji z 1929r w parafii akta metrykalne od 1679r. W 1896r erygowano parafię filialną w Jeleńcu, od 1919r samodzielną parafię z miejscowości: Jeleniec, Borowina, Gąska, Kierzków, Sarnów, Szczygły. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz PKW nr 9/10 art.. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Rada Państwa 04.06.1901r zwolniła sędziów pokoju z tego obowiązku (Zb. Pr i Rozp. Nr 67 poz.1346). Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (DzP KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym,ograniczało swobodę wyznania dzieci z małżeństw mieszanych - katolików z prawosławnymi (musiały przyjąć prawosławie). (od 1847r odstępstwo od prawosławia karano jako przestepstwo.) Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868r na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. W okresie XX-lecia Kościół Rzymskokatolicki opierał się na Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917r. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946r świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego (Dz.U. Nr 48 poz. 272 Prawo o aktach stanu cywilnego i 273 Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego). Rozporzadzenie Ministra Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z 24.11. 1945r w sprawie wykonywania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzajacych to prawo (Dz.U. Nr 54 poz. 304) regulowało sposób funkcjonowania USC. Bibliografia: Prawo cywilne obowiązujace w guberniach Królestwa Polskiego T. I Petersburg 1875. Zbiór przepisów prawnych w sprawach rejestracji stanu cywilnego wydanych po odzyskaniu niepodległości państwowej Warszawa 1931opr. J. Litwin, A. Rżewski

Border dates:

1861-1916

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1861-1916, 1861-1916.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

78

Total archival units developed :

58

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 58 j.a. T. 27
Delivery and acceptance list Tak 20 j.a. (nab.2984/02, 3121/03, 3444/05, 3782/08, 4280/11, 4571/2012, 4936/14, 5396/17
Book inventory approved Tak 58 j.a. T. 27
Delivery and acceptance list Tak 20 j.a. (nab.2984/02, 3121/03, 3444/05, 3782/08, 4280/11, 4571/2012, 4936/14, 5396/17

Akta z lat 1810-1860 przechowuje AP Lublin. Akta nie digitalizowane