Varia

Reference code
62/151/0
Border dates
1702-1851
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Wyroki sądowe 1702, 1703, 1761sygn. 1 Akty rozgraniczeń 1758 sygn. 2 Oświadczenia 1851 sygn. 3

The history of the creator:

Poprzednio zespół nosił nazwę "Zbiór akt adwokackich z Siedlec". Nazwa nieprecyzyjnie określała zawartość zespołu, gdyż zawierał szczątkowe akta obrońców sądowych (adwokatów, mecenasów, obrońców, patrona) oraz akta luźne o różnej, nieustalonej proweniencji. Decyzją Komisji Metodycznej z dn. 23.11. 2004r wydzielono akta obrońców sądowych do nowych zespołów nr 1654-1659. Pozostałe akta w większości pochodzące z kancelarii Trybunału Koronnego w Lublinie tworzą luźną kolekcję, więc w trakcie opracowania w 2004r nadano im jedyną możliwą nazwę VARIA.

Border dates:

1702-1851

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1702-1851.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

3

Total archival units developed :

3

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 3 j.a. T.479
Electronic archive inventory draft Tak 3 j.a

Poprzednia nazwa zesp. "Zbiór akt adwokackich z Siedlec" zmieniona po wydzieleniu akt obrońców sądowych do zes. 1654-1659