Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Cegłowie powiat Mińsk Mazowiecki

Reference code
62/204/0
Border dates
1826-1836
Number of series
0
Number of scans
80

Content:

Cz. 1Akta Urodzeń 1826, 1828, 1833 sygn. 1, 3, 6, Akta małzeństw 1832 sygn. 5 Akta zgonów 1827, 1829 sygn. 2, 4, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1834 sygn.7 Akta urodzeń, zgonów 1835 sygn. 8, Akta urodzeń, małżeństw 1836 sygn. 9, ks. Unikat zejść 1833 (nie odnotowano żadnych zgonów), sygn. 10, ks. unikat małżeństwa 1833 (nie odnotowano żadnych zgonów), sygn. 11

The history of the creator:

Żydzi z Cegłowa podlegali żydowskiej gminie wyznaniowej w Mińsku Mazowieckim obejmującej także Siennicę, Latowicz, Iwowe, Jeruzal. Gminę reprezentował zarząd bożnicy w składzie: rabin, starosta, skarbnik i inni. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Fryderyka Augusta z 23. 02.1809r regulował sposób prowadzenia akta stanu cywilnego (Dz PKW nr 9/10 art.. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego, postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. Dla Żydów obowiązywały dodatkowe postanowienia Rady Administracyjnej z 7.09.1830r wg którego rabini powinni wpisywać po odbyciu obrządku religijnego, informacje do akt stanu cywilnego. Żydzi często nie wywiązywali się z obowiązku sporządzenia akt w ciągu 8 dni od narodzin dziecka. Akt małżeństwa osób wyznania niechrześcijańskiego spisywano w urzędzie tuż po ceremoni zaślubin, w obecności zaślubionych, rabina, 2 świadków. Kontrole powierzono urzędnikom cywilnym. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (Dz. P KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym. Wobec osób wyznania mojżeszowego wydano wiele dodatkowych przepisów np.. O zapowiedziach (KRS i OPZ 29.12.1825, 26.03.1827, 14.07.1827), o zaprowadzeniu okręgów dozorów bożniczych (RA- 7.09.1830 Dz. P T. XIII s.147), o prowadzeniu ksiąg wyznań niechrześcijańskich (KU -24.10.1869, 15.01. 1871). Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868 r. na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946 r. świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego. Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez urzędnika sprawowały władze sądowe (do 1901r).

Border dates:

1826-1836

Classification:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

The name of the creator:

Dates:

1826-1836.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

11

Total archival units developed :

11

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.07

Total current materials developed

0.07

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 11 j.a. T.7

Zmikrofilmowane księgi UMZ z lat 1826-1829, 1832-1836 nr 304401-304409.