Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Wiśniewie powiat Mińsk Mazowiecki

Reference code
62/205/0
Border dates
1826-1917
Number of series
0
Number of scans
4491

Content:

Cz. 1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1865 sygn. 1-40, Alegata 1826, 1828-29, 1833, 1837, 1840, 1843-1849, 1851 sygn. 41-54, Cz. 2 Akta UMZ 1866-1879 sygn. 55-68 (14 j.a.), Alegata 1868 sygn.69 (1j.a) Cz. 3 [21 j.a. 0,38 mb] Akta UMZ 1880-1900 sygn.70-90 (21j.a.), akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1917 sygn. 91-106, 111 (17 j.a.), alegaty 1861, 1869, 1871, 1900 sygn. 107-110

The history of the creator:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Św. w Wiśniewie, siedziba- Wiśniew k. Mińska Mazowieckiego, dekanat siennicki, od 1868 r. nowomiński, po 1918 r. liwski (do 1925r archidiecezja warszawska) W 1906 r. większość parafian przeszła wraz z księdzem Wawrzyńcem Rostworowskim (imię zakonne Maria Franciszek) na mariawityzm. Nieliczne akta stanu cywilnego w miesiącach IV-XII 1906 r. są sporządzane w Jakubowie, w 1907r w Wiśniewie. Miejscowości należące do parafii: Wiśniew, Adamów, Baltazarów, Czarnogłów, Elżbietów, Józefin, Garczyn Duży, Garczyn Mały, Kamionka, Leonów, Gęsianka-Borowe, Mlęcin, Nart, Turek, Ujazdów, Wola Polska, Wólka Czarnogłowska, Wólka Mlęcka, Strzebula, Zimnowoda, Żebrówka. Pierwotny kościół z 1472 r. fundacji Bolesława, księcia mazowieckiego; spalony przez kozaków w 1610 r. a w 6 lat później Kazimierz Mleczanka wybudował nowy. Następny kościół z 1784 r. fundacji ks. Józefa Sarneckiego, uległ pożarowi w 1921 r. Wybudowano kościół drewniany w 1923 r., staraniem ks. Zdzisława Wasia. Księgi metrykalne w parafii od 1822 r. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz PKW nr 9/10 art.. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Rada Państwa 04.06.1901r zwolniła sędziów pokoju z tego obowiązku (Zb. Pr i Rozp. Nr 67 poz.1346). Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (Dz. P KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym, ograniczało swobodę wyznania dzieci z małżeństw mieszanych - katolików z prawosławnymi (musiały przyjąć prawosławie). (od 1847r odstępstwo od prawosławia karano jako przestępstwo.) Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868r na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. W okresie XX-lecia Kościół Rzymskokatolicki opierał się na Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917r. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946r świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego (Dz.U. Nr 48 poz. 272 Prawo o aktach stanu cywilnego i 273 Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego). Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z 24.11. 1945r w sprawie wykonywania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzających to prawo (Dz. U. Nr 54 poz. 304) regulowało sposób funkcjonowania USC. Bibliografia: Prawo cywilne obowiązujące w guberniach Królestwa Polskiego T. I Petersburg 1875. Zbiór przepisów prawnych w sprawach rejestracji stanu cywilnego wydanych po odzyskaniu niepodległości państwowej Warszawa 1931opr. J. Litwin, A. Rżewski

Border dates:

1826-1917

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1826-1917.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

111

Total archival units developed :

90

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 21 j.a nab.2923, 3061, 3473, 3533/06, 3925/09, 4205/10, 4315/11, 4450/12, 4640/13, 4845/14, 4989/15, 5194/16, 5294, 5404/17/17, 5441/18
Electronic archive inventory draft Nie 111 j.a.
Book inventory approved Tak 90 j.a. T.7

zmikrofilmowane księgi z lat 1826-1857 sygn. 1-32; nr mikrofilmu 304218-304249