Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Pruszynie powiat Siedlce

Reference code
62/211/0
Border dates
[1716-1810] 1826-1918
Number of series
3
Number of scans
4664

Content:

Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1864 sygn. 1-40, Alegaty do aktów małżeństw 1826,1830-1833,1835,1837-1851,1853-1864 sygn 41-74, Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1865-1879 sygn. 75-87, 96, 97, Alegaty do aktów małżeństw 1869, 1871, 1873, 1874, 1877, 1878, 1879 sygn. 88-95, 98, 99, Cz.3 Rejestr urodzonych, zaślubionych i zmarłych w parafii Pruszyn sporządzony w 1852 r. 1716-1810 sygn 100, Alegaty do aktów małżeństw 1836 sygn. 101, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 102-122, Alegaty do aktów małżeństw 1880, 1884, 1887, 1889, 1892, 1897 sygn. 123-128, W skontrum stwierdzono brak j.a. o sygn. 42 (alegata z 1827 r.) Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901 -1911 sygn. 129-139, alegaty wklejone do ksiąg 1901, 1902, 1905, 1906, 1909 -1911 sygn. 129-130, 133-134, 137-139, alegaty 1903, 1907, 1908 sygn. 140-142, ks. UMZ 1912 -1914 z wkleją alegatą sygn.143-145, ks. UMZ 1915-1917 (1916 z wklejoną alegatą) sygn.146-148, allegata 1917 sygn.149, księga UMZ 1918 sygn.150, alegaty do aktów małżeństw 1918, sygn.151

The history of the creator:

Nazwa zespołu umowna. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Pruszynie, siedziba: Pruszyn, dekanat siedlecki Miejscowości należące do parafii: Pruszyn, Biel, Błogoszcz, Grubale, Joachimów, Leśniczówka, Osiny, Krzymosze, Pruszynek, Pruszyn Pieńki, Pustki, Stok Lacki, Wielgórz, Wólka Leśna. Pierwotny kościół wybudowany w 1430 r. przez Jana Pruszyńskiego i utworzona parafia. Kościół ten spalił się w 1711 r. i wybudowano nowy, fundacji Franciszka Olędzkiego, stolnika łukowskiego. Obecny kościół parafialny murowany, ufundowany przez Adama Suffczyńskiego i Helenę Chrapowicką w latach 1807-1812, konsekrowany w 1827 r. przez Biskupa Feliksa Lewińskiego. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz. PKW nr 9/10 art.. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Rada Państwa 04.06.1901r zwolniła sędziów pokoju z tego obowiązku (Zb. Pr. i Rozp. Nr 67 poz.1346). Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (Dz. P KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym, ograniczało swobodę wyznania dzieci z małżeństw mieszanych - katolików z prawosławnymi (musiały przyjąć prawosławie). (od 1847r odstępstwo od prawosławia karano jako przestępstwo.) Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868r na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. W okresie XX -lecia Kościół Rzymskokatolicki opierał się na Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917r. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946r świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego (Dz. U. Nr 48 poz. 272 Prawo o aktach stanu cywilnego i 273 Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego). Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z 24.11. 1945r w sprawie wykonywania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzających to prawo (Dz. U. Nr 54 poz. 304) regulowało sposób funkcjonowania USC. Bibliografia: Prawo cywilne obowiązujące w guberniach Królestwa Polskiego T. I Petersburg 1875. Zbiór przepisów prawnych w sprawach rejestracji stanu cywilnego wydanych po odzyskaniu niepodległości państwowej Warszawa 1931opr. J. Litwin, A. Rżewski

Border dates:

[1716-1810] 1826-1918

Classification:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

The name of the creator:

Dates:

1716-1810, 1826-1918.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

rosyjski, polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

150

Total archival units developed :

127

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.54

Total current materials developed

1.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 128 j.a. T.6, brak 1 j.a. sygn. 42
Delivery and acceptance list Tak 20 j.a. nab.2931, 3077, 3217, 3345, 3517, 3644, 3720, 3734, 4094/10, 4253/11, 4458 i4590/12, 4622/13, 4853/14, 5009/15, 5332/17, 5479/18, 5793/2019
Electronic archive inventory draft Tak 151 j.a.

Zmikrofilmowane księgi UMZ z lat 1826-1864 nr mikr. 318217-318256, ks. 1826-1864 zdigitalizowano z mikrofilmów, w skontrum stwierdzono brak sygn. 42